Luật cuộc thi Cách thức thi


1. Eligibility

The US Virtual 48 is open to filmmakers in specific US Cities as listed on the website www.48hourfilm.com. To be eligible, one of the following must be true:

  • The team leader or a team member is a resident of one of the listed cities (MSA); and/or
  • The team has participated in one of the listed cities in the past; and/or
  • The team registered for one of the listed cities as part of the New Year's 2021 promotion.
The Team Leader must be a legal resident or legal visitor of the United States or the District of Columbia. The following are not eligible: employees, contractors, directors and officers of 48 Hour Film Project, Inc. (48HFP), or the US Virtual 48HFP, its parent, subsidiaries and affiliated companies, distributors, web design, advertising, fulfillment, judging and Project agencies involved in the administration, development, fulfillment and execution of this Project (collectively, Project Parties), and the immediate family members of each (spouse, parent, child, sibling, grandparent, and spouse or step of each) and those living in their same households (those persons whether related or not who live in the same residence for at least three months during the twelve-month period preceding the start date of the Project). Outside of the United States, residency requirements may vary. Void where prohibited.


2. To Enter

To register for the US Virtual 48, follow the instructions found at www.48hourfilm.com/us-virtual. Registration is based on a first-come first-served basis and space is limited. Registration fees range from $128- $148 per team. Registration ends the day before competition begins.


3. Official Filmmaking Period

The US Virtual 48 will commence on Friday, October 15 and end on the following Sunday, October 17 as announced on US Virtual 48 webpage.


4. Refunds

In the United States, if a team (Entrant) registered during the Early Bird, Regular, or Late registration phases of the project but must withdraw, refunds will be paid on the following schedule: Notify 48 Hour Film Project, Inc. of withdrawal in writing (submit the form below) within 24 hours of completing your registration and receive a full refund; Notify 48 Hour Film Project, Inc. of withdrawal during the Early Bird or Regular registration period and receive a full refund minus a $15 administrative fee; Notify 48 Hour Film Project, Inc. of withdrawal during the Late registration period and receive a full refund minus a $35 administrative fee; no refunds less than 3 days prior to Kickoff event. NOTE: If the Team Leader is diagnosed with COVID-19, contact us to request a full refund. The refund policy may vary in other countries.

To Withdraw & Request a Refund
To receive a refund, the team leader must complete this request form.

To Update Your Registration


The team leader must complete this request form to update your registration.


5. ĐỐI TƯỢNG TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

Một số sự kiện (ví dụ như Lễ Khai Mạc hoặc Lễ Nộp Phim) thể được tổ chức tại một sô địa điểm phù hợp với đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Mọi nỗ lực sẽ được Ban tổ chức thực hiện để đảm bảo rằng bất kỳ đội nào dự thi dưới 18 tuổi sẽ không bị ảnh hưởng. Đội tham gia nên xem xét việc có ít nhất một thành viên của đội đủ 18 tuổi trở lên.


6. BẢN CAM KẾT TRƯỞNG NHÓM

Đội dự thi sẽ được yêu cầu ký vào bản Cam Kết Trưởng Nhóm của Dự án Làm phim 48 Giờ. Nếu Nhóm trưởng dưới 18 tuổi, cha mẹ hoặc người bảo hộ hợp pháp bắt buộc phải thay mặt ký đại diện.

Để thỏa mãn điều kiện tham gia Dự án, những người tham gia phải đọc và đồng ý với mọi điều khoản trong Cam Kết Của Trưởng Nhóm, trong đó quy định các quyền của người tham gia 48HFP liên quan đến sử dụng sản phẩm dự thi bởi 48HFP. Sản phẩm dự thi không bao gồm tất cả các thông tin cần thiết và tuân thủ các yêu cầu nói trên và sau đây sẽ được coi là hiệu lực và sẽ không được xem xét trong Dự án Làm phim 48 Giờ.


See Also

7. CHI PHÍ SẢN XUẤT

Mọi chi phí liên quan tới quá trình thực hiện sản phẩm dự thi của người tham gia là trách nhiệm của người tham gia.


8. LUẬT CHẤM ĐIỂM SẢN PHẨM DỰ THI

Việc chấm điểm sản phẩm dự thi sẽ được tuân theo các hạng mục bên dưới.


9. LỄ KHAI MẠC

Người tham gia phải có mặt tại thời gian và địa điểm được định sẵn để tham dự.


10. Basic Requirements of the Project

Entrants must adhere to the official US-VIRTUAL Filmmaking Rules. In addition, in the Kickoff Email, Entrants will receive an assignment and be given three days to make a video (an Entry). See www.48hourfilm.com/us-virtual for details.


11. ĐIỀU KHOẢN NỘP PHIM

Bằng việc nộp phim tham gia vào US Virtual 48, mỗi người tham gia bắt buộc đảm bảo chứng nhận tất cả quyền hợp pháp của mình với sản phẩm dự thi trong dự án này, bao gồm nhưng không giới hạn với hình ảnh, âm thanh, diễn xuất của các cá nhân có mặt trong phim, ngoại trừ những phần được cung cấp bởi 48HFP và sử dụng bởi người tham gia khi thực hiện dự án này. Người tham gia cần đảm bảo rằng họ đã có sự cho phép từ các cá nhân xuất hiện trong phim, và cho phép được sử dụng bởi các bên của Dự án theo quy định chính thức cần nộp các bản cam kết cho phép cho các bên của D án. Bằng việc nộp phim dự thi, người tham gia dự thi đồng ý với các quy định chính thức này, đồng ý đảm bảo miễn nhiễm 48HFP, các bên của Dự án và các chi nhánh, nhân viên, đạo diễn, đại lý, đồng sử dụng nhãn hiệu hoặc các đối tác khác, và bất kỳ nhân viên nào của họ (gọi chung là "Người được bồi thường") tất cả các khiếu nại, thiệt hại, chi phí (bao gồm cả phí luật sư) và nợ phải trả (bao gồm cả các khoản bồi thường), mang lại bởi bất kỳ bên thứ ba nào bởi hoặc liên quan tới sản phẩm dự thi của người tham gia, hoặc hành vi của người tham gia liên quan đến dự án này, bao gồm nhưng không giới hạn đối với nhãn hiệu, bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác, quyền công khai, quyền riêng tư hoặc phỉ báng. Người đăng ký dự thi đồng ý miễn nhiễm, bồi thường không gây ảnh hưởng đến 48HFP và các bên của Dự án từ bất kỳ khiếu nại nào về nội dung quảng cáo, trình bày, nội dung trang web hoặc bất kỳ tài liệu nào khác được sau đó sản xuất, trình bày,và /hoặc chuẩn bị bởi hoặc thay mặt cho 48HFP hoặc các bên của Dự án mà có vi phạm các quyền của người tham gia có trong các sản phẩm dự thi.


12. THAM GIA NHIỀU THÀNH PHỐ

Mỗi đội có thể tham gia tại nhiểu hơn một thành phố và có đủ điều kiện để trở thành đội chiến thắng tại mỗi thành phố mà họ tham gia. Đội thi có thể cạnh tranh ở hai thành phố cùng một thời điểm, tuy nhiên phải nộp mỗi bộ phim khác nhau ở mỗi thành phố để đủ điều kiện nhận giải.


13. CHỈ ĐỊNH NHÓM TRƯỞNG

Mỗi nhóm khi tham gia cần chỉ định một (1) người làm đại diện nhóm tham gia Dự án Làm phim 48 Giờ, thay mặt nhóm chấp nhận các Quy Định Chính Thức, ký tên vào Cam Kết Của Trưởng Nhóm và thay mặt nhóm nhận giải thưởng. 48HFP cùng các bên của Dự án không chịu trách nhiệm về những tranh chấp giữa các thành viên của nhóm phát sinh từ/hoặc liên quan đến Dự án.


14. LỰA CHỌN NGƯỜI THẮNG CUỘC

Các đội tham gia sẽ được đánh giá trong một quá trình gồm hai giai đoạn: đầu tiên sẽ là cuộc so tài tại mỗi thành phố, sau đó người đủ điều kiện chiến thắng tại mỗi thành phố sẽ so tài cùng các nhóm của các thành phố khác để giành giải thưởng Phim 48 Giờ Xuất sắc nhất của năm. Các đội tham gia sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:

  • Giá trị nghệ thuật (bao gồm: Cốt truyện, Tính Sáng tạo, Tính chất Giải trí) (45%)
  • Kỹ thuật chuyên môn (30%)
  • Theo sát đề bài (25%)


15. 48HFP NGƯỜI THẮNG CUỘC

Sản phẩm dự thi hay nhất tại mỗi địa điểm sẽ được xem là thắng cuộc. Trong trường hợp có sự cân bằng về điểm số, điểm quyết định sẽ được dựa vào sản phẩm nào có điểm cao hơn cho Tiêu chí Chấm điểm đầu tiên, và xét thứ tự lần lượt các tiêu chí theo thứ tự từ trên xuống dưới cho đến khi có đội cao điểm hơn. Người tham gia đồng ý rằng 48HFP có quyền định đoạt duy nhất với tất cả các vấn đề và khiếu nại đến từ Dự án Làm phim 48 Giờ, và các quyết định của 48HFP là quyết định cuối cùng và ràng buộc cho các bên.


16. Winner's Prize

Teams will be placed in screening/judging groups by geographic regions. The maximum number of teams in each group will be 24. Judges will select a "Best Film" for each group and the Best Film from each group will be screened at Filmapalooza, the Annual 48 Hour Film Project Awards Weekend (date and location to be announced). All US Virtual 48HFP Best Films will be eligible to be included in the 48HFP Showcase Screening at the Cannes Film Festival Short Film Corner.


17. General Conditions

By participating, Entrants agree to these Official Rules which are final and binding in all respects. The US Virtual 48 is governed by the laws of the District of Columbia, Washington, DC, USA, and all claims must be resolved in the District of Columbia courts or the Federal courts located in the District of Columbia.


18. Limitations of Liability and Release

No liability or responsibility is assumed by 48HFP or Project Parties resulting from any user's participation in or attempt to participate in the US Virtual 48HFP or ability or inability to upload or download any information in connection with participating in the Project. No responsibility or liability is assumed by the 48HFP or Project Parties for technical problems or technical malfunction arising in connection with any of the following occurrences which may affect the operation of the Project: hardware or software errors; faulty computer, telephone, cable, satellite, network, electronic, wireless or Internet connectivity or other online communication problems; errors or limitations of any Internet service providers, servers, hosts or providers; garbled, jumbled or faulty data transmissions; failure of any e-mail transmissions to be sent or received; lost, late, delayed or intercepted e-mail transmissions; inaccessibility of the Web Site in whole or in part for any reason; traffic congestion on the Internet or the Web Site; unauthorized human or non-human intervention of the operation of the Project, including without limitation, unauthorized tampering, hacking, theft, virus, bugs, worms; or destruction of any aspect of the Project, or loss, miscount, misdirection, inaccessibility or unavailability of an email account used in connection with the Project. 48HFP and Project Parties are not responsible for any typographical errors in the announcement of prizes or these Official Rules, or any inaccurate or incorrect data contained on the Web Site or social media sites maintained by the 48 Hour Film Project. Use of Web Site and the 48HFP's social media sites is at user's own risk. 48HFP and the Project Parties are not responsible for any personal injury or property damage or losses of any kind which may be sustained to user's or any other person's computer equipment resulting from participation in the Project, use of the Web Site or the download of any information from the Web Site. By participating in the Project, Entrant agrees to release, indemnify and hold 48HFP and Project Parties harmless from any and all claims, damages or liabilities arising from or relating to such Entrant's participation in the Project.


19. NGƯỜI THẮNG CUỘC

Danh sách Người thắng cuộc sẽ được tìm thấy tại www.48hourfilm.com/vietnam


20. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

The 48 Hour Film Project, Inc., P.O. Box 40008, Washington, DC 20016.

Tại Việt Nam, công ty Capital Studio và HKFilm đại diện tổ chức.

Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2023 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ