US Virtual 48

Bạn mới biết đến 48 Giờ?

Yếu tố bắt buộc

Ngoài việc bốc thăm một thể loại, mỗi đội sẽ được chỉ định một nhân vật, một đạo cụ và một dòng thoại tại Lễ Khai mạc.

thông tin khác

Phối hợp nhiều Thể loại

Bạn có thể phối hợp nhiều thể loại (như phim câm hài) - tuy nhiên, thể loại chính thức vẫn phải được thể hiện rõ hơn trong phần phối hợp.

Tuân thủ theo Đề bài

Bạn có biết phần cơ bản của việc chấm điểm phim là việc tuân thủ theo đề bài? Điều này bao gồm thể loại phim và các yếu tố bắt buộc. 


Thể loại Nhóm #1: 2021 US Virtual 48

Phim Anh hùng
Phim Chính kịch
Phim Hài bất ngờ
Phim Hài kịch châm biếm
Phim Hành động/Phiêu lưu
Phim Khoa học viễn tưởng
Phim Kinh dị/Hồi hộp
Phim Noir
Phim Tài liệu giả tưởng
Phim Tình cảm
Phim Tưởng tượng
Phim Viễn Tây
Phim hài
Phim kinh dị
Phim về Phụ nữ thông tin khác

Thể loại Nhóm #2: 2021 US Virtual 48

Food Film
Holiday Film
Multi-Generational Film
Phim Ca nhạc
Phim Du hành thời gian
Phim Lịch sử/Thời đại
Phim Thần bí
Phim Thể thao
Phim Trưởng thành
Phim về Học đường
Phim về Tình bạn
Phim Đường trường
Revenge
Soap Opera/Telenovela
Social Commentary

Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2021 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ