Những điều luật này áp dụng cho mỗi thành viên tham gia của nhóm/nhà sản xuất.

Ban tổ chức của Dự án Làm phim 48 Giờ có thể bổ sung hoặc sửa đổi những luật này ở bất kỳ thời điểm nào trước khi vào Thời gian làm phim chính thức.

Dưới đây là Luật Làm phim. Hãy đừng quên đọc luật dự thi chính thức tại Luật cuộc thi.
A. THỜI GIAN

Dự án Làm Phim 48 Giờ sẽ được tổ chức tại các thành phố trên khắp thế giới vào các cuối tuần khác nhau tùy địa điểm.

Dự án Làm Phim 48 Giờ Việt Nam sẽ diễn ra từ 8h tối thứ Sáu đến 8h tối Chủ Nhật. Đây là thời gian làm phim chính thức.

Tất cả các nhóm/đội làm phim bắt buộc phải hoàn thành và gửi phim/video của mình đến ban tổ chức đúng thời hạn vào lúc 8h30pm ngày Chủ nhật để được công nhận hợp lệ.

Chỉ những phim đến đúng thời hạn mới được tham gia tranh giải. Tuy nhiên, tất cả các phim được nộp vào Chủ nhật (kể cả những phim đến muộn) đều sẽ được công chiếu.


B. QUÁ TRÌNH SÁNG TẠO

Tất cả mọi sự sáng tạo hoặc thay đổi phải được làm trong Thời gian Làm phim chính thức. Bất kì hoạt động làm phim nào trước khi cuộc thi bắt đầu đều không được công nhận. Các hoạt động này bao gồm nhưng không giới hạn đối với:

 • Viết kịch bản
 • Diễn tập
 • Phục trang/ Thiết kế sân khấu
 • Quay phim
 • Dựng phim
 • Thiết kế âm thanh
 • Xuất phim
 • Bỏ phim vào ổ đĩa hoặc các công cụ khác

C. CHUẨN BỊ

Chỉ các hoạt động sau được phép thực hiện trước Thời gian Làm phim chính thức:

 • Tuyển thành viên nhóm làm phim
 • Tuyển diễn viên
 • Chuẩn bị dụng cụ và đạo cụ
 • Tìm kiếm và chuẩn bị địa điểm quay

D. CẢNH PHIM

Mọi cảnh phim phải được quay trong Thời gian Làm phim chính thức đúng như Dự án đặt ra.

Animation và hiệu ứng đặc biệt được sử dụng nhưng phải được tạo ra trong Thời gian Làm phim chính thức.

Không cho phép sử dụng các cảnh quay có sẵn hoặc được thực hiện trước, trừ khi các cảnh quay là một phần của hiệu ứng hậu kì hoặc trên một bộ phận của màn hình, ví dụ như trên màn hình TV, miễn là đội làm phim có quyền sở hữu với các cảnh quay có sẵn đó và các cảnh quay có sẵn phải được chèn lên trên hoặc ẩn trong các cảnh quay được thực hiện trong Thời gian Làm phim chính thức.

Các cảnh có sẵn cho phép bao gồm bom đạn, khói lửa, nổ, phông nền đã qua chỉnh sửa chroma key, v.v, các cảnh quay có sẵn bao gồm con người hoặc diễn xuất của các nhân vật sẽ không được cho phép.

Cho phép sử dụng các sequences hoặc compositions được mua hoặc tải về nếu đa phần các frames chứa đựng nội dung (như text hoặc hình ảnh) phải được tạo ra trong Thời gian Làm phim chính thức. Các sequences hoặc compositions có thể không bao gồm người hoặc diễn viên khác. (Pre-made sequences or compositions that are available to all via purchase or download are permitted if a majority of frames contain content (e.g., text or images) created within the Official Time Period. The pre-made portion of the sequence may not include people or other performers.)

Các tác phẩm nhiếp ảnh tĩnh vẫn được cho phép sử dụng nếu đội có bằng chứng quyền sử dụng. Các bức ảnh không bắt buộc phải được tạo ra trong Thời gian Làm phim chính thức, tuy nhiên các tác phẩm nhiếp ảnh tĩnh được tạo ra trước Thời gian Làm phim chính thức được sử dụng để tạo chuỗi chuyển động trong phim sẽ không được công nhận.

Cảnh có sẵn, chuỗi cảnh quay được thực hiện trước, và hình ảnh tĩnh cho phép sử dụng đều phải đi kèm với Tờ khai tư liệu sử dụng thể hiện rõ quyền sử dụng của đội làm phim.


E. LỄ KHAI MẠC

Mỗi đội tham gia phải có một đại diện tại Lễ Khai mạc chính thức của Dự án Làm Phim 48 Giờ.

 • Tại Lễ Khai mạc, các nhóm đều phải nộp Bản Cam kết Trưởng Nhóm đã được kí bởi Trưởng Nhóm. Nhóm nào không nộp bản này sẽ không đủ điều kiện tham gia dự thi.
 • Mỗi nhóm sẽ được rút thăm ngẫu nhiên để chọn thể loại phim của mình.


F. YẾU TỐ BẮT BUỘC

Các nhóm tham gia sẽ được yêu cầu sử dụng các chi tiết bắt buộc phải xuất hiện trong bộ phim bao gồm một thể loại phim, một nhân vật, một đạo cụ và một dòng thoại.

 • Nhân vật bắt buộc phải được nhìn thấy rõ trong bộ phim và phải có cảnh quay rõ ràng hoặc thể hiện bằng nội dung cho khán giả hiểu được Nhân vật đó là ai.  Tên của nhân vật bắt buộc không cần thiết phải được nói ra hoặc viết bằng chữ trên phim.
 • Đạo cụ bắt buộc phải xuất hiện trong cảnh phim. Một tấm ảnh chụp đạo cụ cũng sẽ được chấp thuận.
 • Lời thoại bắt buộc phải sử dụng đúng nguyên văn. Có thể bằng hình thức nói, hát hoặc viết ra. Có thể được thể hiện bằng ngôn ngữ khác, nhưng phải được dịch ra nếu phim không thể hiện rõ ràng đó chính là dòng thoại đã quy định.
 • Để đủ điều kiện trở thành Phim Dự thi chính thức, phim của mỗi nhóm phải được làm theo thể loại đã được chọn và phải thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu trên bao gồm cả giới hạn thời gian chính thức trước phần credit phim.

See Also

G. TÌNH NGUYỆN VIÊN

Tất cả các diễn viên và đoàn làm phim đều phải tình nguyện tham gia.


H. AN TOÀN ĐỘNG VẬT

Sự an toàn của đông vật cũng quan trọng như sự an toàn của diễn viên và nhân viên, là một phần quan trọng của Làm phim 48 Giờ. Những bộ phim dẫn đến cái chết hoặc sự tổn thương cho động vật sẽ không được chấp nhận.


I. MÁY QUAY

Tất cả các loại băng ghi hình và máy quay phim đều được sử dụng. Không có giới hạn về số lượng của máy quay.


J. BẢN QUYỀN ÂM NHẠC

Các nhóm tham gia dự thi được khuyến khích cộng tác với các tác giả hoặc nhạc sĩ để viết kịch bản hoặc làm nhạc nền cho phim. Các nhóm được phép sử dụng các bản nhạc đã thu âm trước; tuy nhiên, bất cứ đoạn nhạc nào được sử dụng trong phim phải được cho phép và các nhóm sẽ phải đưa ra giấy tờ chứng thực được phép sử dụng những đoạn nhạc đó. Cũng như âm nhạc, các nhóm cũng được sử dụng những đoạn hiệu ứng âm thanh thu trước nhưng phải có giấy tờ cho phép sử dụng. 

Chú ý: Các bài hát cải biên (ví dụ: sử dụng tác phẩm đã được biết đến từ trước kết hợp với ca từ hoặc âm nhạc đã sửa đổi lại) cũng sẽ không được sử dụng trong phim nếu đoàn làm phim không có giấy tờ chứng thực được quyền sử dụng bài hát gốc của người sở hữu bài hát đó. Điều khoản này áp dụng không ngoại lệ với tất cả các bài hát cải biên cho dù bài hát đó được phép sử dụng tự do như trong luật bản quyền của Mỹ, của Việt Nam cũng như quốc tế.

See Also

K. ĐỘ DÀI PHIM

Các bộ phim đã hoàn thành bắt buộc phải có độ dài tối thiểu là 4 phút đến tối đa là 7 phút – không bao gồm phần giới thiệu danh sách đoàn làm phim. Nói cách khác, độ dài phim bắt đầu sau phần mở đầu yêu cầu của 48HFP và kết thúc trước phần credits cuối phim. Phần mở đầu và phần kết thúc credits không được tính vào thời gian 4 phút. Phim không được dài hơn 7 phút. Dự án 48 Giờ có quyền cắt bớt bất kì bộ phim nào vượt quá giới hạn thời gian để phục vụ cho việc công chiếu.


L. CREDIT PHIM

Phần mở đầu yêu cầu:

Trước khi kết thúc phần mở đầu để bắt đầu phim, nên có các yếu tố...

 • 5 giây màn hình đen
 • Dòng tiêu đề với: tên đội, tiêu đề, thể loại và ngày tháng
 • Phần mở đầu animation chính thức của 48HFP – HOẶC tiêu đề: Phim này được làm cho Dự án Làm phim 48 Giờ Việt Nam 2020. www.48hourfilm.com.
 • 2 giây màn hình đen

Phim cần phải tuân theo các yêu cầu trên.

Credits đầu phim

Sau 2 giây màn hình đen, một số phim bắt đầu với phần credits mở đầu. Điều này không được khuyến khích, nhưng nếu bạn sử dụng cách đó, vui lòng lưu ý phần mở đầu credits sẽ được coi là một phần của bộ phim, do đó sẽ tính vào phần tối đa 7 phút.  Thêm vào đó, nếu phim của bạn có phần mở đầu nhiều hơn là dòng chữ tên phim (ví dụ: thêm Tên đạo diễn, diễn viên, v.v), bạn phải tuân thủ theo những điều sau đây:

 • Dòng chữ TÊN NHÓM trân trọng giới thiệu xuất hiện ngay theo sau dòng Dự án Làm phim 48 Giờ Việt Nam hoặc
 • Dòng chữ Dự án Làm phim 48 Giờ Việt Nam xuất hiện ngay theo sau Tựa đề phim của bạn

Lưu ý: Dự án Làm phim 48 Giờ Việt Nam không được viết trong ngoặc kép và có thể được viết bằng chữ thường (tức là: “dự án làm phim 48 giờ Việt Nam”)

Credits cuối phim

Phần credit cuối phim chỉ được dài tối đa 60 giây. 60 giây này không bị tính vào độ dài của bộ phim. (Điều này có nghĩa là một đoạn phim dài 7 phút, thêm vào phần credit 60 giây, vậy tổng độ dài phim tối đa là 8 phút). Dự án 48 Giờ có quyền cắt bớt bất kì bộ phim nào vượt quá giới hạn thời gian để phục vụ cho việc công chiếu.


Kết thúc phần credit phim, bắt buộc phải xuất hiện dòng chữ: “Bộ phim này được thực hiện cho Dự án Làm phim 48 Giờ Việt Nam 2020. www.48hourfilm.com

Phần chèn mở đầu và credits khi sau cuộc thi kết thúc

Đối với bất kỳ buổi chiếu phim, online hoặc các loại hình khác trong tương lai, bộ phim nên giữ lại phần tiêu đề đầu phim: Bộ phim này được thực hiện cho Dự án Làm phim 48 Giờ Việt Nam 2020. www.48hourfilm.comM. ĐỊNH DẠNG BẮT BUỘC

Vui lòng kiểm tra thông tin trên trang web ở thành phố bạn để hoàn thành các yêu cầu quy định. Nếu phim bạn không thoả mãn các yêu cầu, phim của bạn sẽ không được công nhận hợp lệ. Bên cạnh đó, nếu bản phim nhận được không thể xem trên tất cả các thiết bị mà 48HFP có thì phim đó cũng sẽ không được công nhận hợp lệ.

Định dạng nộp phim vui lòng tìm tại trang chính của cuộc thi: http://www.48hourfilm.com/vietnam.


N. LƯU Ý NỘP PHIM

 • Chúng tôi khuyến khích bạn nộp 2 bản copy của bộ phim hoàn chỉnh.
 • Chúng tôi khuyến khích bạn điều chỉnh âm thanh tương đối cho toàn bộ phim của bạn (Nếu phim bạn có âm thanh không đồng đều, hoặc âm thanh chói tai, phim sẽ được BTC điều chỉnh tùy ý đề bào vệ các thiết bị âm thanh)
 • Các thông số kỹ thuật trình chiếu khác nhau tùy thuộc vào rạp chiếu phim và sẽ nằm ngoài vòng kiểm soát của BTC. Nếu phim của bạn quá tối, phim sẽ khó xem trên màn ảnh rộng.
 • Tất cả các bộ phim mà BTC nhận được cho đến cuối ngày hết hạn (cả đúng giờ và trễ giờ) đều sẽ được trình chiếu, với điều kiện các bộ phim đều đạt các yêu cầu bắt buộc mà dự án đưa ra.


O. GIẤY TỜ SẢN XUẤT

Mỗi đội làm phim phải đảm bảo các giấy tờ đầy đủ cam kết cho diễn viên, đoàn làm phim, âm nhạc trong phim và địa điểm quay (và tất cả các giấy tờ khác nếu cần thiết), những giấy tờ này sẽ phải nộp đến ban tổ chức cùng với phim/video đã hoàn thành. Phim/video sẽ không được trình chiếu cho đến khi BTC nhận được các giấy tờ đã được ký đầy đủ.

 • Các Bản cam kết có thể được tìm thấy trên trang web của 48HFP.


P. GIẤY CAM KẾT

Người tham gia phải nộp kèm bản Giấy cam kết yêu cầu cùng với bộ phim hoàn chỉnh, chứng nhận đã hoàn thành toàn bộ phim đúng theo tất cả các Quy định chính thức.


Q. TƯ CÁCH THAM GIA

Để có đủ tư cách tham gia Dự án, Phim dự thi phải do chính người tham gia thực hiện, không có sự can thiệp của bất kì một bên thứ ba nào; có nội dung phù hợp với công chúng (Ví dụ: không được có các chi tiết mang tính khiêu dâm hoặc khiếm nhã, không đứng đắn); không được sử dụng các tài liệu từ các nguồn thông tin khiêu dâm; không sử dụng những phát biểu mang tính bôi nhọ bất cứ cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức pháp nhân nào; không được xâm phạm quyền riêng tư của bất cứ cá nhân nào cũng như quyền bảo mật thông tin và các quyền khác của các doanh nghiệp, tổ chức pháp nhân; không được vi phạm luật pháp và các quy định của chính phủ dưới mọi hình thức; không được xâm phạm các yếu tố về bản quyền (mà không thuộc quyền sở hữu của người đăng ký thi cũng như của Dự án Làm Phim 48 Giờ).

Phim dự thi được xem là vi phạm các điều khoản bị cấm hoặc không phù hợp bởi Dự án Làm Phim 48 Giờ sẽ được xem là không phù hợp và bị loại. Dự án Làm Phim 48 Giờ có toàn quyền đưa ra quyết định cuối cùng để xác định những Phim dự thi hợp lệ. Dự án Làm Phim 48 Giờ cũng có quyền từ chối trình chiếu phim hoặc đặt những thông báo tại buổi công chiếu liên quan đến nội dung của phim. Dự án Làm phim 48 Giờ có toàn quyền thay đổi bộ phim bằng cách xóa bỏ những nội dung xúc phạm hoặc phỉ báng.R. KHÔNG ĐƯỢC PHÉP PHÂN PHỐI PHIM TRƯỚC KHI CÔNG CHIẾU

Tất cả thành viên nhóm không được phân phối phim bằng bất kỳ hình thức nào truớc khi 48HFP công chiếu phim chính thức. Điều này bao gồm việc đưa phim trên bất kỳ trang web nào hoặc chiếu phim cho một nhóm người không phải là thành viên của nhóm. Thay vào đó, các nhóm được khuyến khích làm trailer đế quảng bá phim và phân bố rộng rãi trailer. Độ dài của trailer này không nên dài quá 48 giây.


S. PHIM DỰ THI CHÍNH THỨC

Để được chính thức được công nhận là một Phim Dự thi chính thức, phim/video của mỗi nhóm/ đội phải tuân theo mọi quy định trong dự án này. Ban tổ chức Dự án Làm Phim 48 Giờ có toàn quyền chỉ trình chiếu những phim được công nhận là Phim Dự thi chính thức.


T. SẢN PHẨM DỰ THI KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LẠI

Sản phẩm dự thi (bao gồm phim và giấy tờ tài liệu) sẽ không được hoàn trả lại.


U. PHIM BỊ LOẠI

48HFP và các Bên của Dự án sẽ, theo quyết định của mình, loại các sản phẩm dự thi không đạt yêu cầu sẽ được xem là không phù hợp hoặc không đúng theo quy định.


V. NGƯỜI CHIẾN THẮNG CHÍNH THỨC

Tất cả các "Phim Dự thi chính thức" đều có đủ tư cách tranh giải danh hiệu "Phim Xuất sắc nhất" của Dự án Làm Phim 48 Giờ tại mỗi địa điểm.

Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2023 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ