Tin tức Mới nhất Về Chúng tôi

Các Sự kiện Sắp tới

Saturday, 24 August 2019
Buổi Trình chiếu Các phim Xuất sắc
Charlotte, NC 48HFP
Sự kiện Giao lưu
Bonaire 48HFP
Monday, 26 August 2019
Các buổi Công chiếu phim
San Francisco, CA 48HFP
Wednesday, 28 August 2019
Các buổi Công chiếu phim
Nashville, TN 48HFP
Thursday, 29 August 2019
Các buổi Công chiếu phim
Beirut, LB 48HFP
Las Vegas, NV 48HFP
Rotterdam, NL 48HFP
Buổi Trình chiếu Các phim Xuất sắc
Providence, RI 48HFP
Friday, 30 August 2019
Lễ Khai mạc
Buenos Aires, AR 48HFP
Cape Town, ZA 48HFP
Saturday, 31 August 2019
Lễ Trao giải
Johannesburg, ZA 48HFP
Rotterdam, NL 48HFP

Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2019 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ