Tin tức Mới nhất Về Chúng tôi

Các Sự kiện Sắp tới

Wednesday, 20 November 2019
Tiệc đóng máy
Osaka, JP 48HFP
Audition
Arequipa, PE 48HFP
Friday, 22 November 2019
Lễ Khai mạc
Eindhoven, NL 48HFP
Các buổi Công chiếu phim
Mexico 48HFP
Audition
Arequipa, PE 48HFP
Saturday, 23 November 2019
Buổi Trình chiếu Các phim Xuất sắc
Adelaide, AU 48HFP
Sự kiện Giao lưu
Arequipa, PE 48HFP
Sunday, 24 November 2019
Lễ Nộp phim
Eindhoven, NL 48HFP
Monday, 25 November 2019
Các buổi Công chiếu phim
Madrid, ES 48HFP

Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2019 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ