Năm 2022 Tìm hiểu Cuộc thi0 vspace=0 cellspacing=0 cellpadding=0 align=left>

mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal:

margin;mso-element-top:2.05pt;mso-height-rule:exactly">Bạn có thích bị dọa

không? Hay có thích cười phá lên điên rồ? Bạn có thích các bộ phim của

Hitchcock? Vậy thì hãy mang đến những túi máu giả, những hiệu ứng âm thanh

rùng rợn, đùng đùng và sẵn sàng cho những ngày cuối tuần bạn sẽ không bao giờ

quên.

48 giờ làm phim với một cú Twist đáng sợ!!

 

Dự án Làm phim Kinh dị 48 giờ tương tự như cuộc thi 48

giờ bình thường mà chúng ta hằng biết và yêu quý, chỉ có điều ở đây mọi thể

loại đều là kinh dị.


Các thành phố tham gia

Films from Previous Years

Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2023 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ