Horror Project Genres Posted Below! Dự án Làm phim Kinh dị 48 giờ

At the Kickoff Event each team draws TWO genres from a hat.

The catch? They're all horror genres!!

At the Kickoff Event you will be assigned two genres from the lists below. Your team may decide which one to use for your film. With this change, the Wild Card option has been eliminated. Your film must be true to one of the genres you have selected (or both!) — and no trading with other teams!

Got it all? Well, be warned... We switch up the options each year - just to keep you on your toes!!

Bạn mới biết đến 48 Giờ?

Yếu tố bắt buộc

Ngoài việc bốc thăm một thể loại, mỗi đội sẽ được chỉ định một nhân vật, một đạo cụ và một dòng thoại tại Lễ Khai mạc.

thông tin khác

Phối hợp nhiều Thể loại

Bạn có thể phối hợp nhiều thể loại (như phim câm hài) - tuy nhiên, thể loại chính thức vẫn phải được thể hiện rõ hơn trong phần phối hợp.

Tuân thủ theo Đề bài

Bạn có biết phần cơ bản của việc chấm điểm phim là việc tuân thủ theo đề bài? Điều này bao gồm thể loại phim và các yếu tố bắt buộc. 


Thể loại Nhóm #1: 2020 Dự án Làm phim Kinh dị 48 giờ

Android / Cyborg / Robot
Asylum / Insanity
Cannibalism
Clown
Cursed Object / Toy
Dark Comedy Horror
Escape Room
Found Footage
Funhouse / Carnival / Freaks
Holiday Horror Film
Horror B-Movie
Kinh dị Lovecraftian thông tin khác
Mummy or Werewolf
Phim Body Horror thông tin khác
Virus

Thể loại Nhóm #2: 2020 Dự án Làm phim Kinh dị 48 giờ

Gore / Slasher / Splatter
Haunted Location
Home Invasion
Horror Film with Kids
Mad Scientist / Frankenstein
Monster / Creature Feature
Phobia & Isolation
Psychic Powers
Psychological Horror
Religious Cult
Sci Fi Horror
Serial Killer
Silent Horror Film
Supernatural Horror
Witchcraft

Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2020 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ