Bu kurallar katılan ekiplerin tamamı için geçerlidir.

48 Hour Film Horror Comedy Project Organizatörleri Resmi Zaman Dilimi başlangıcı öncesinde her an bu kurallara ekleme ya da değiştirme yapabilirler. 


A. Zaman

"48 Hour Film Horror Comedy Project (HORROR-COMEDY)" dünyadaki farklı şehirlerde farklı hafta sonlarında  gerçekleştirilecektir. "48 Hour Film Horror Comedy Project" 11 Kasım 2016 Cuma 19:00’da baslayip, 13 Kasım 2016 Pazar 19:30’da sona erecektir (“Resmi 48 saat zaman dilimi”). Filminizi 13 Kasım 2016 saat 19:30’a kadar 48 Saat Film Projesi yapımcılarına teslim etmeniz gerekiyor. Sadece zamanında teslim edilen filmler yarışmaya dahil olacak. Pazar günü sona ermeden teslim edilen filmler geç kalmış bile olsalar, sinemadaki gösterime dahil olacak.

B. Yaratıcı Süreç

Filmin tüm yaratıcı unsurlarının Resmi Zaman Dilimi esnasında gerçekleşmiş olması gerekiyor. Yarışmanın öncesinde üretilen herhangi bir yaratıcı unsurun filmde yer alması yarışmanın kurallarına aykırıdır. Yaratıcı unsurlardan kasıt (yalnızca aşağıda listenenlerle sınırlı olmamak üzere):
Senaryo yazma
Provalar
Kostüm/set düzeni
Filmin çekimi
Montaj
Ses düzenlemesi
Filme veya başka formata aktarım

C. Hazırlık

Resmi Zaman Diliminden önce yapılabilecek çalışmalar aşağıda sıralanmıştır:
Film ekibinin organize edilmesi
Filmde rol alacak kimselerin belirlenmesi
Filmde kullanılacak ekipmanın hazırlanması
Filmin çekileceği mekanların belirlenmesi/izinlerin alınması


D. Çekim Görüntüleri

Filmde yer alacak tüm görüntülerin projenin Resmi Zaman Dilimi içerisinde çekilmiş olması gerekiyor.

Resmi Zaman Diliminden önce yapılmış veya arşivden alınan hiçbir çekim filmde yer alamaz.

Filmde animasyon veya özel efektler kullanılabilir fakat kullanılan detayların projenin Resmi Zaman Dilimi üretilmiş olması gerekiyor. [Not: Arşiv görüntüleri bir post prodüksiyon efektinin bir parçası olarak veya arka planda bir ekranda, mesela TV üzerinde, gösterilmek için kullanılabilir. Ekibin arşiv görüntülerin haklarına sahip olması ve bu görüntülerin Resmi Zaman Dilimi'nde çekilen görüntülerin üstüne veya altına konması şarttır. İzin verilen arşiv görüntülerine yangın, patlama, mermiler, vs. dahildir fakat insanların veya diğer oyuncuların arşiv görüntüsü kullanılamaz.]

Ekibin haklarına sahip olduğu fotoğrafların filmde kullanımına izin verilir. Bu fotoğrafların Resmi Zaman Dilimi içerisinde üretilmiş olmasına gerek yoktur. Fakat hareket eden bir imaj görüntüsü yaratmak amacıyla sıralanan ve Resmi Zaman Dilimi dışında çekilmiş fotoğrafların filmde kullanımına izin verilmez.

E. Başlangıç Etkinliği

48 Saat Film Projesine katılan her ekip, projenin resmi açılış etkinliğinde bir temsilci bulundurmak zorundadır.
Bu etkinlik sırasında ekipler, ekip lideri tarafından imzalanmış Ekip Lideri Sözleşmesini teslim edecekler. Bu sözleşmeyi teslim etmeyen ekipler yarışmada yer alamaz.
Her ekip çekeceği filmin türünü başlangıç etkinliğinde gerçekleştirilecek çekilişle belirleyecek.

F. Zorunlu Ögeler

48 Saat Film Projesine katılan her ekip, çekecekleri filmlerde 48 saat film ekibi tarafından belirlenmiş, karakter, aksesuar ve replikten oluşan zorunlu ögeleri kullanmakla yükümlüdür.
Filmde kullanılması zorunlu karakter filmde görüntü olarak yer almalıdır ve kim olduğu açıkça gösterilerek ya da bağlamsal olarak açık belli olmalıdır.
Filmde kullanılması zorunlu aksesuar, filmde görüntü olarak yer almalıdır.
Filmde kullanılması zorunlu replik, filmde birebir şekilde yazılı veya işitsel (şarkı şeklinde de olabilir) şekilde yer alabilir. Zorunlu replik filmde herhangi bir dilde yer alabilir fakat kullanılan repliğin zorunlu replik olduğu anlaşılmıyorsa repliğin tercümesinin yapılması gerekir.
Bir filmin Resmi 48 Saat Filmi titrini alabilmesi için filmin kurayla belirlenen türde çekilmesi ve tüm zorunlu öGelerin filmin Resmi Zaman Dilimi içerisinde ve filmin kapanış jeneriğinden önce yer alması gerekiyor.

G. Gönüllüler

Filmde rol alanlar ve tüm film ekibi gönüllülerden oluşmalıdır.

H. Hayvan Güvenliği

Hayvanların ölümüne ya da sakatlanmasına sebep olan filmler diskalifiye edilecektir. 

I. Kameralar

Filmin çekimi sırasında herhangi bir tür kamera kullanılabilir ve kullanılabilecek kamera sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. 

J. Müzik Hakları

Yarışmaya katılan ekiplerin filmin müzikleri için yerel bir besteci veya müzisyen ile çalışmaları cesaretlendirilir. Fakat ekipler, haklarına sahip oldukları ve yazılı izin ibraz ettikleri sürece, daha önce kaydedilmiş müzikleri filmlerinde kullanabilirler. Müzikte olduğu gibi, kullanım haklarına sahip olunduğu sürece, daha önce kaydedilmiş ses efektleri filmlerde kullanılabilir.

Not: Üzerine yeni söz yazılmış veya müzik düzenlemesi yapılmış başkasına ait eserler hak sahibinin izni olmadan kullanılamaz.
See Also

K. Toplam Film Uzunluğu

Çekilecek film, kapanış jeneriği ve açılıştaki zorunlu unsurlar (Aşağıda sralanmıştır.) hariç olmak üzere, en kısa 4 dakika, en uzun 7 dakika olabilir. Açılıştaki zorunlu unsurlar ve kapanış jeneriği dört dakikalık minimum süreye dahil değildir. Filmin hikayesi 7  dakikadan uzun olamaz. 

L. Jenerikler

Teslim edilen medya dahilinde, film başlamadan önce aşağıdaki unsurlar sırasıyla yer almalıdır:

Filminiz bu unsurlardan sonra gelmelidir.

Açılış Jeneriği

2 saniyelik siyah görüntüden sonar gelen açılış jeneriği filmin bir parçası sayıldığından 7 dakikalık maksimum limitin içine dahildir.  Açılış jeneriğinde filmin adı dışında herhangi başka bir öğeye yer veriliyorsa buna ek olarak aşağıdaki kelimeler açılış jeneriğine dahil edilmelidir.
 • “[Ekibinizin adı] presents” hemen ardından "a 48 Hour Film Horror Comedy Project" veya
 • a 48 Hour Film Horror Comedy Project” hemen ardından filminizin adı

Not: "a 48 Hour Film Horror Comedy Project" terimini kullanırken tırnak işaretini kullanmayınız. Terimin tamamı küçük harflerle yazılabilir ("a 48 hour film horror comedy project").


Kapanış Jeneriği

Filmin sonundaki kapanış jeneriği maksimum 60 saniye olabilir. Bu süre daha önce belirtilen film süresine ektir. (Örnek olarak bir film 7 dakika artı 1 dakika kapanış jeneriği olmak üzere 8 dakika olabilir.)

Kapanış jeneriği, “This film was made for the  48 Hour Film Horror Comedy Project. www.48hourfilm.com/horror-comedy" ibaresini içermelidir.

Yarışma Sonrasında

Yarışma bittikten sonra online olarak yayınlanacak filmler açılışta yer alan  "This film was made for the 48 Hour Film Horror Comedy Project 2023. www.48hourfilm.com/horror-comedy" ibaresini bulundurmak zorundadır. Yarışma sonrası filminizle ne yapabileceğinize dair fikir almak için bakınız: http://www.48hourfilm.com/en/filmmakers/afterthe48.php

M. Gerekli Medya Formatları

A.B.D, Kanada, Şili, Japonya, Peru, Güney Kore ve Tayvan için filmin bitmiş hali NTSC formatında olmalıdır. Diğer bütün ülkeler için film PAL formatında olmalıdır.

Ayrıca şehrinizin internet sitesinde başka şekilde belirtilmediği sürece, filminiz aşağıdaki medya formatlarından birini kullanarak teslim edilmelidir.
 • (tercih edilen) Üzerinde hiçbir özel kod barındırmayan SD Quicktime dosyası şeklinde,
 • data DVD
 • USB flash drive
 • oynatılabilir DVD

N. Teslim şekline dair bazı notlar

 • Her ekibin filminin iki kopyasını teslim etmesi önerilir.
 • Film boyunca ses seviyelerinin birbirine benzer seviyelerde olması tavsiye edilir. (Eğer filminizin ses seviyeleri değişkense ya da çok yükseliyorsa ekipmanı korumak için modifiye edilebilir.)
 • Projeksiyon koşulları sinemadan sinemaya fark gösterebilir ve 48HFP’nin kontrolü dışındadır. Eğer filminiz çok karanlık ise sinemada görülmesi zor olabilir.
 • Pazar akşamı teslim edilen bütün filmler (zamanında veya geç) Kural R’ye uygun oldukları sürece gösterime dahil olacaklardır.

See Also

O. Prodüksiyon Belgeleri

Filmde kullanılan bütün oyuncu, personel,  müzik, mekan, vs.ye dair ibralar, tamamlanmış film ile birlikte teslim edilmelidir. Gerekli dökümanlar 48 Saat Film Projesi Sitesinde bulunabilir (Ayrıca açılış etkinliğinde sizin için hazırlanan dosyanın içinde bulabilirsiniz.) Bu izinlere dair dokümanlar  48 Hour Film Horror Comedy Project  organizatörlerine teslim edilmeden filminiz gösterime sokulmayacaktır.

 • İbra formlarına 48SFP sitesinde ulaşılabilir

P. Belgelendirme Beyano

Her ekip filmiyle birlikte “Belgelendirme Beyanı” (Certification Statement) dokümanını teslim etmelidir. Bu belge Resmi Kurallara uygun davranılacağını teyit eder.

Q. Uygun Olma

Bütün eserler yarışmacının özgün eseri olmalıdır. Üçüncü şahıs haklarını ihlal etmemelidir. Yayınlanmak için uygun olmalıdır. Müstehcen ve pornografik içerik barındıramaz. Herhangi bir kişi, şirket veya kuruluş hakkında hakaret amaçlı içerik barındıramaz. Herhangi bir kişi, şirket veya kuruluşun mahremiyet haklarını ihlal edemez. Telif hakkı ile korunan içerik barındıramaz (Yarışmacının veya HORROR-COMEDY'in haklarına sahip oldukları içerikler hariç). Başka herhangi bir şekilde yasalara ya da tüzüklere aykırı olamaz. 

HORROR-COMEDY tarafından belirlenen ve kurallara uygun bulunmayan içerik barındıran filmler, 48HFP’in yegane takdir yetkisi ile diskalifiye edilecektir. HORROR-COMEDY aynı zamanda filmi göstermeme ve gösterim sırasında katılan filmin içeriği hakkında açıklama yapma hakkına sahiptir.


R. Gösterim Öncesi Dağıtım

Yarışmacı sinemada gösterim olmadan filmini dağıtıma sokmamalı veya herhangi bir internet sitesine yüklememelidir. Yarışmacı 48 saniyeden uzun olmamak kaydıyla fragman hazırlayabilir ve bu fragmanı dağıtabilir.

S. Resmi 48 Saat Filmi

“Resmi 48 Saat Filmi” titrini alabilmek için her ekip bu dokümandaki kurallara uymalıdır. 48 Saat Film Projesi organizatörleri yalnızca “Resmi 48 Saat Filmlerini” gösterime sokma hakkını saklı tutarlar.

T. Başvurular Geri Verilmez

Teslim edilen medya türleri veya dökümanlar geri verilmez.

U. Diskalifikasyon

48HFP ve Proje ortakları yegane takdir yetkileri dahilinde projenin ruhuna ve kurallarına uymayan eserleri diskalifiye edebilirler.

V. Resmi Şehir Kazananı

Bütün onaylanmış ‘Resmi 48 saat filmleri’ kendi şehirlerinde en iyi film titrini alabilmek için yarışma hakkına sahiptir. 

Önemli İleti: Copycat DisclaimerPrivacy Policy

Telif Hakkı © 2001-2023 48 Hour Film Project, Inc. Her Hakkı Saklıdır