Välj ditt projekt

Projekten kommer att visas i en lista här under när filmskaparhelgen har satt igång och kommer att finnas under en vecka efter helgen.

Skriv ut ditt kvitto

När du har färdigställt wrapup formuläret, så kommer du att få möjligheten att ladda ner ditt kvitto. Skriv ut och lämna in detta kvitto vid inlämningen av din film.

Andra nödvändiga pappersarbeten

Kvittot för wrapup formuläret är bara ett av de dokument som du måste lämna in tillsammans med din film vid Inlämningseventet. 

mer information

Viktigt Meddelande: Copycat DisclaimerPrivacy Policy

Copyright © 2001-2021 48 Hour Film Project, Inc. All Rights Reserved