US Virtual 48

Ny till de 48?

Nödvändiga Element

Utöver att dra lott om en genre, så kommer varje lag att behöva inkludera en tillsatt roll, en specifik rekvisita och en dialog mening vid Kickoffen.

mer information

Att kombinera genrer

Du får lov att kombinera genrer (tex. en tyst komedi om vänner), men, din officielt tilldelade genre måste representeras klart i blandningen.

Trohet till Uppdraget

Visste du att domarna baserar en del utav sitt betyg på en films efterlevnad/trohet till uppdraget? Detta hänvisar till genren och de nödvändiga elementen.


Grupp #1 Genre: 2021 US Virtual 48

Action / Adventure
Comedy
Dark Comedy
Drama
Fantasy
Film Noir
Film de Femme mer information
Fish Out of Water
Horror
Mockumentary
Romance
Sci Fi
Superhero
Thriller / Suspense
Western

Grupp #2 Genre: 2021 US Virtual 48

Buddy Film
Coming of Age
Food Film
Holiday Film
Multi-Generational Film
Musical
Mystery
Period Piece
Revenge
Road Movie
School Film
Soap Opera/Telenovela
Social Commentary
Sports Film
Time Travel Movie

Viktigt Meddelande: Copycat DisclaimerPrivacy Policy

Copyright © 2001-2021 48 Hour Film Project, Inc. All Rights Reserved