Element Tilldelning Rollfigur, Rekvisita & Dialog krav

Vid Kickoffen kommer vi att meddela vilken rollfigur, rekvisita och dialog som måste vara med i alla filmer, bara några minuter innan den Officiella Inspelnings Tiden börjar.

Dessa element måste vara med i din film.

Elementen kommer vara olika från stad till stad, men på varje plats så kommer ALLA lagen att ha samma nödvändiga element. Det är upp till varje lag att bestämma hur dessa element ska integreras i deras film. Lagen tävlar om vem som kan använda elementen på det mest kreativa sättet.

Ny till de 48?


Exempel av tidigare Rollfigurer


Exempel av tidigare använd Rekvisita


Exempel av tidigare Dialoger

Krav på Dialog

Den nödvändiga dialogen måste höras eller synas - den kan skrivas. Det kan också vara på ett annat språk, men om det inte är tydligt att detta är den krävda dialoglinjen, så måste översättning finnas.

Krav på Rollfigur

Den nödvändiga rollen behöver inte vara stjärnan i filmen, men vi måste se hen på filmduken. Namnbrickor, etc. behövs ej så länge publiken förstår vem hen är.

Krav på Rekvisita

Rekvisitan som måste vara med måste också synas, och den måste användas på något sätt i din film.

Trohet till Uppdraget

Visste du att domarna baserar en del utav sitt betyg på en films efterlevnad/trohet till uppdraget? Detta hänvisar till genren och de nödvändiga elementen.

Element i credits gäller Ej

De bestämda elementen måste finnas i storyn av din film. Om du endast har med elementen i sluttexten eller listan över medverkande så kommer din film INTE att uppfylla kraven.

Viktigt Meddelande: Copycat DisclaimerPrivacy Policy

Copyright © 2001-2023 48 Hour Film Project, Inc. All Rights Reserved