48 Hour Film Comedy Project

Ny till de 48?

Nödvändiga Element

Utöver att dra lott om en genre, så kommer varje lag att behöva inkludera en tillsatt roll, en specifik rekvisita och en dialog mening vid Kickoffen.

mer information

Att kombinera genrer

Du får lov att kombinera genrer (tex. en tyst komedi om vänner), men, din officielt tilldelade genre måste representeras klart i blandningen.

Trohet till Uppdraget

Visste du att domarna baserar en del utav sitt betyg på en films efterlevnad/trohet till uppdraget? Detta hänvisar till genren och de nödvändiga elementen.


Grupp #1 Genre: 2019 48 Hour Film Comedy Project

Action Comedy
Buddy Comedy
Musical Comedy
Political Comedy
Situational Comedy

Grupp #2 Genre: 2019 48 Hour Film Comedy Project

Dark Comedy
Dramedy
Mockumentary
Romantic Comedy
Slapstick

Viktigt Meddelande: Copycat DisclaimerPrivacy Policy

Copyright © 2001-2019 48 Hour Film Project, Inc. All Rights Reserved