Te zasady obowiązują każdą ekipę biorącą udział w konkursie.

Organizatorzy Yes We Cannes - Global Film Competition mogą dodawać lub poprawiać poniższe zasady w dowolnym czasie przed Oficjalnym Filmowym Weekendem.


A. Times

The Yes We Cannes - Global Film Competition (YWCGFC) will occur worldwide the weekend of December 2-4, 2022.

The Yes We Cannes - Global Film Competition competition period begins Friday, December 2 at 7:00pm and ends on Sunday, December 4 at Midnight. All times are referenced to each participant’s local time zone. This is the Official Time Period.

The participating group/team must complete its film/video work in time to upload its film to Cinema48.com by the end of the competition period.


B. Praca twórcza

Praca twórcza musi zamknąć się w „regulaminowych 48 godzinach”. Zabronione jest wykonywanie jakiejkolwiek pracy twórczej przed rozpoczęciem oficjalnego filmowego weekendu. Praca twórcza obejmuje np. następujące działania:

 • Pisanie scenariusza
 • Próby
 • Przygotowywanie kostiumów i/lub scenografii
 • Nagrywanie
 • Montaż
 • Udźwiękowienie
 • Rendering
 • Nagrywanie na nośnik gotowego filmu


C. Przygotowania

Oto jedyne prace, do których można przystąpić przed rozpoczęciem „regulaminowych 48 godzin”:

 • Organizacja ekipy
 • Organizacja obsady
 • Wynajęcie/przygotowanie sprzętu
 • Szukanie/zabezpieczenie lokacji


D. Materiał filmowy

 Materiał filmowy trzeba nakręcić w całości w ciągu 48 godzin wyznaczonych na realizację projektu.

Nie wolno korzystać z materiałów ani ujęć archiwalnych (stockowych) bądź stworzonych w innym czasie. Wyjątkiem są ujęcia stockowe przedstawiające pociski, ogień, wybuchy, będące warstwą efektów specjalnych, nałożoną na obraz zrealizowany w ramach regulaminowych 48 godzin, z zaznaczeniem, że uczestnik ma obowiązek posiadać odpowiednie licencje i/lub prawa do ich wykorzystania. Materiały te NIE mogą zawierać wizerunku osób trzecich! Dopuszczalne jest wykorzystanie animacji i efektów specjalnych, ale trzeba je stworzyć w wyznaczonych 48 godzinach. (Uwaga: dozwolone jest korzystanie z materiałów stockowych wykorzystanych w efektach specjalnych będących częścią programu do realizacji efektów specjalnych dostarczonego przez stronę trzecią jak np. ogień, eksplozje, tła albo jako ujęcia w telewizorze w tle, o ile uczestnik posiada prawa lub licencję do wykorzystywania takich ujęć pod warunkiem, że materiały te w obu przypadkach nie zawierają wizerunku osób trzecich.) Dozwolone jest korzystanie z nieruchomych obrazów, pod warunkiem że zespół posiada do nich prawa. Takie zdjęcia nie muszą być stworzone w wyznaczonym okresie 48 godzin, natomiast nieruchomych obrazów stworzonych poza regulaminowym czasem nie wolno używać w ramach sekwencji, tak aby stwarzać złudzenie ruchu.


E. Kickoff Event

To be officially eligible for competition:

 • The Team Leader must upload a completed copy of the Team Leaders Agreement to Cinema48.com before the Kickoff Event. A team may not participate without submitting this agreement.
 • Each eligible team will then receive a Kickoff e-mail at 7:00pm their local time on Friday, December 2. The Kickoff e-mail will contain two genres from which to choose. Teams may choose either genre for their film. In addition, the Kickoff email will contain a line of dialog, character, and prop (required elements).
 • Each team's film must be shot in one of the two genres and all of required elements must be included for the film to be eligible for competition.


F. Wymagane elementy

 Każda biorąca udział w konkursie ekipa otrzyma przydział takich samych dla wszystkich elementów, które muszą się pojawić w filmie, jak postać, rekwizyt i tekst. Obowiązkowym elementem jest także miasto (jego symbol, architektura, krajobraz, miejsce itp.).

Obowiązkowe postaci i rekwizyty muszą pojawić się na ekranie. Widz oglądający film musi bez problemu potrafić wskazać wymaganą postać i nazwać ją z imienia, nazwiska oraz zawodu. Postać można przedstawić w jakiejkolwiek formie: poprzez napis (na dowolnym rekwizycie, obiekcie itp.), wypowiedź jednego z bohaterów itp. Obowiązkowy fragment tekstu musi być zacytowany dosłownie. Nie może być przerwany innymi wypowiedziami - musi stanowić jedną, zamkniętą całość. Tekst może być wypowiedziany, zaśpiewany lub napisany. Język jest dowolny, jednak jeżeli nie będzie jasne, że chodzi o obowiązkowy tekst, wymagane jest tłumaczenie. Aby film mógł zostać oficjalnie uznany za zrealizowany w ramach projektu, musi być nakręcony zgodnie z regułami wybranego gatunku i musi zawierać wszystkie obowiązkowe elementy, pojawiające się w regulaminowym czasie i przed napisami końcowymi.

See Also

G. Wolontariat

Członkowie obsady i ekipy technicznej muszą wykonywać pracę nad filmem jako wolontariusze.


H. Animal Safety

Animal safety, like cast and crew safety, is an important part of 48 Hour Filmmaking. Films that result in the death or mutilation of an animal may be disqualified.


I. Kamery

Można użyć dowolnego typu kamery wideo lub filmowej. Nie ma ograniczenia co do liczby kamer.


J. Prawa do muzyki

Jeżeli chodzi o napisanie i nagranie muzyki do filmu, zespoły biorące udział zachęca się do współpracy  z miejscowymi kompozytorami i (lub) muzykami. Dozwolone jest skorzystanie z muzyki nagranej wcześniej, jednak zespół musi posiadać prawa do wszelkiej muzyki użytej w filmie i musi dostarczyć zgody na wykorzystanie wszelkiej muzyki. Tak jak w przypadku muzyki, można korzystać też z nagranych wcześniej efektów dźwiękowych, jednak trzeba posiadać prawa do korzystania z nich.

Uwaga: parodii piosenek (tj. dających się zidentyfikować, istniejących wcześniej kompozycji z nowymi lub zmienionymi słowami bądź muzyką) nie wolno umieszczać w filmie bez podpisanej zgody posiadacza praw do takich kompozycji. Ta zasada obowiązuje bez względu na to, czy użycie sparodiowanej piosenki stanowi przypadek „dozwolonego użytku” zgodnie z przepisami dotyczącymi prawa autorskiego obowiązującymi w danym kraju lub międzynarodowymi.


K. Total Running Time

The finished film must be a minimum of 4 minutes in duration, and a maximum of 7 minutes in duration—not including end credits. In other words, the official running time begins after the required 48HFP slates and ends prior to the end credits. The required slates and the end credits do not count towards the minimum time of 4 minutes. The film story may not be longer than 7 minutes. Yes We Cannes - Global Film Competition reserves the right to shorten any film that exceeds the maximum length for screening purposes.


L. Napisy początkowe i końcowe

Obowiązkowe informacje poprzedzające film

Zanim rozpocznie się ukończony film, na nośniku powinny znaleźć się następujące elementy:

 • 5 sekund czerni
 • Karta tytułowa z: nazwą ekipy, tytułem, gatunkiem, miastem, datą
 • Oficjalna animacja początkowa 48HFP -LUB- plansza tytułowa: Ten film został zrealizowany na Yes We Cannes - Global Film Competition 2023. www.48hourfilm.com
 • 2 sekundy czerni

Twój film.

Napisy początkowe

Po 2 sekundach czerni niektóre filmy rozpoczynają się napisami początkowymi. Nie zachęcamy do ich umieszczenia, ale jeśli tak się stanie, należy uznawać je za część filmu, a zatem uwzględnić w maksymalnym 7-minutowym czasie trwania. Ponadto, jeżeli w filmie są napisy początkowe inne niż tytuł (np. nazwiska reżyserów, aktorów itp.), trzeba umieścić również jeden z następujących elementów w języku angielskim lub polskim:

 • tekst NAZWA TWOJEJ EKIPY prezentuje a potem od razu Yes We Cannes - Global Film Competition LUB
 • tekst  Yes We Cannes - Global Film Competition zaraz po tytule filmu.

Uwaga: Yes We Cannes - Global Film Competition może być napisane małymi literami (np. yes we cannes - global film competition).

Napisy końcowe

Napisy na końcu każdego filmu nie mogą trwać dłużej niż 60 sekund. Te 60 sekund uznaje się za dodatkowe w stosunku do długości filmu określonej powyżej. (Oznacza to, że film może trwać 7 plus dodatkowe 60 sekund napisów, czyli całkowity czas trwania wynosi 8.)

Napisy końcowe muszą zawierać słowa: „This film was made for the 48 Hour Film Project. www.48hourfilm.com” LUB ”Film zrealizowano w ramach 48 Hour Film Project. www.48hourfilm.com”

Animacje, plansze i napisy po 48HFP

Po konkursie filmy wyświetlane w Internecie powinny zachować kartę tytułową poprzedzającą film, z napisem: „This film was made for the 48 Hour Film Project. www.48hourfilm.com” LUB ”Film zrealizowano w ramach 48 Hour Film Project. www.48hourfilm.com”


M. Required Media Formats

For complete submission requirements, check www.48hourfilm.com/yes-we-cannes.

Maximum File Size: 2GB.

If your film does not conform to the submission requirements listed below, it may be disqualified. Also, if your film cannot be viewed on 48HFP equipment, it may be disqualified. Your film must be submitted in one of the following formats:

 • Preferred: H.264 encoded .mp4
 • Alternate formats: self-contained Quicktime .mov (no proprietary codecs)


N. Submission Notes

 • The Team Leader for each registered team will receive an e-mail with instructions on how to properly submit their film. It is the responsibility of the Team Leader to ensure submission information is passed along to the team member(s) who will be performing the upload.
 • We recommend that you make sound levels relatively even throughout your film.


O. Dokumenty produkcyjne

Każda ekipa musi uzyskać zgody dla aktorów (każdego z osobna), ekipy realizacyjnej (każdego członka z osobna), muzyki, materiałów i obiektów zdjęciowych (a także wszelkie inne zgody, jakie są wymagane), i przekazać je organizatorom projektu wraz z ukończonym filmem. Film nie zostanie wyświetlony do momentu, w którym organizatorzy 48 Hour Film Project nie otrzymają podpisanych zgód.


P. Oświadczenie

Team Leader musi złożyć odpowiednie Oświadczenie wraz z wypełnionym zgłoszeniem, potwierdzając w ten sposób przestrzeganie regulaminu w jego całości przez całą ekipę.


Q. Eligibility

To be eligible for the Project, Entries must be the original work of the Entrant; must not infringe third-party's rights; must be suitable for publication (i.e., may not be obscene or indecent); must not contain obscene or pornographic material; may not contain defamatory statements about any person, company, organization or entity; may not invade privacy or other rights of any person, company or entity; may not in any other way violate applicable laws and regulations; and may not contain any copyrighted elements (other than as owned by the Entrant and/or Yes We Cannes - Global Film Competition).

Entries containing prohibited or inappropriate content as determined by the Yes We Cannes - Global Film Competition, in its sole discretion, to be inappropriate will be disqualified. Yes We Cannes - Global Film Competition reserves the right to make the final determination as to which Entries are eligible. Yes We Cannes - Global Film Competition reserves the right to refuse to present or judge a film or to make an announcement at the screening regarding the content of the film. Yes We Cannes - Global Film Competition reserves the right to alter a film in order to remove or delete offensive or defamatory content.


R. Zakaz dystrybucji przed projekcjami konkursowymi

Uczestnicy nie powinni dystrybuować swoich filmów w żaden sposób przed premierowym pokazem. Obejmuje to publikację filmu na dowolnej stronie internetowej. Uczestników zachęcamy zamiast tego do zrealizowania i dystrybucji zwiastuna swojego filmu. Długość zwiastuna nie powinna przekraczać 48 sekund.


S. Uznanie filmu

Aby film został oficjalne uznany za zrealizowany w ramach projektu, filmy zrealizowane przez każdą ekipę muszą przestrzegać wszystkich zasad niniejszego regulaminu. Organizatorzy Yes We Cannes - Global Film Competition zastrzegają sobie prawo do wyświetlenia wyłącznie filmów oficjalnie uznanych za zrealizowane w ramach projektu.


T. Brak zwrotów

Nie zwracamy żadnych przekazanych w ramach zgłoszenia nośników ani dokumentów.


U. Disqualification

YWCGFC and Project Parties may, in their sole discretion, disqualify Entries deemed to be inappropriate or otherwise non-compliant. All participating teams (team leaders, team members and team fans) must adhere to all rules re: filmmaking competition and online Audience Award voting.

Ważne wiadomości: Wyłączenie odpowiedzialności wobec skopiowanych formatów konkursuPrivacy Policy

Prawa autorskie © 2001-2023 48 Hour Film Project, Inc. Wszystkie Prawa Zastrzeżone