Te zasady obowiązują każdą ekipę biorącą udział w konkursie.

Organizatorzy US Virtual 48 mogą dodawać lub poprawiać poniższe zasady w dowolnym czasie przed Oficjalnym Filmowym Weekendem.


A. Times

The US Virtual 48 (US-VIRTUAL) occur in select cities across the United States the weekend of on the weekend of October 15-17, 2021.

The US Virtual 48HFP competition period begins Friday, October 15 at 7 pm and ends on Sunday, October 17 at 7:30 pm. All times are referenced to each participant’s local time zone. This is the Official Time Period.


B. Praca twórcza

Praca twórcza musi zamknąć się w „regulaminowych 48 godzinach”. Zabronione jest wykonywanie jakiejkolwiek pracy twórczej przed rozpoczęciem oficjalnego filmowego weekendu. Praca twórcza obejmuje np. następujące działania:

 • Pisanie scenariusza
 • Próby
 • Przygotowywanie kostiumów i/lub scenografii
 • Nagrywanie
 • Montaż
 • Udźwiękowienie
 • Rendering
 • Nagrywanie na nośnik gotowego filmu


C. Przygotowania

Oto jedyne prace, do których można przystąpić przed rozpoczęciem „regulaminowych 48 godzin”:

 • Organizacja ekipy
 • Organizacja obsady
 • Wynajęcie/przygotowanie sprzętu
 • Szukanie/zabezpieczenie lokacji


D. Materiał filmowy

 Materiał filmowy trzeba nakręcić w całości w ciągu 48 godzin wyznaczonych na realizację projektu.

Nie wolno korzystać z materiałów ani ujęć archiwalnych (stockowych) bądź stworzonych w innym czasie. Wyjątkiem są ujęcia stockowe przedstawiające pociski, ogień, wybuchy, będące warstwą efektów specjalnych, nałożoną na obraz zrealizowany w ramach regulaminowych 48 godzin, z zaznaczeniem, że uczestnik ma obowiązek posiadać odpowiednie licencje i/lub prawa do ich wykorzystania. Materiały te NIE mogą zawierać wizerunku osób trzecich! Dopuszczalne jest wykorzystanie animacji i efektów specjalnych, ale trzeba je stworzyć w wyznaczonych 48 godzinach. (Uwaga: dozwolone jest korzystanie z materiałów stockowych wykorzystanych w efektach specjalnych będących częścią programu do realizacji efektów specjalnych dostarczonego przez stronę trzecią jak np. ogień, eksplozje, tła albo jako ujęcia w telewizorze w tle, o ile uczestnik posiada prawa lub licencję do wykorzystywania takich ujęć pod warunkiem, że materiały te w obu przypadkach nie zawierają wizerunku osób trzecich.) Dozwolone jest korzystanie z nieruchomych obrazów, pod warunkiem że zespół posiada do nich prawa. Takie zdjęcia nie muszą być stworzone w wyznaczonym okresie 48 godzin, natomiast nieruchomych obrazów stworzonych poza regulaminowym czasem nie wolno używać w ramach sekwencji, tak aby stwarzać złudzenie ruchu.


E. Eligibility

To be officially eligible for competition:

 • The Team Leader must upload a completed copy of the Team Leaders Agreement to https://cinema48.com prior to the Kickoff Event. A team may not participate without submitting this agreement.
 • Each team must also upload a certificate of completion for the "Safe Sets COVID-19" training found here: https://practicesafesets.co/certificate/
 • Each eligible team will then receive a Kickoff e-mail at 7:00pm their local time on Friday, October 16. The Kickoff e-mail will contain two genres from which to choose. Teams may choose either genre for their film. In addition, the line of dialog, character, and prop (required elements) will also be in the Kickoff e-mail.
 • Each team’s film must be in one of the two genres and all of required elements must be included for the film to be eligible for competition.

To be eligible for the Project, Entries must be the original work of the Entrant; must not infringe third-party's rights; must be suitable for publication (i.e., may not be obscene or indecent); must not contain obscene or pornographic material; may not contain defamatory statements about any person, company, organization or entity; may not invade privacy or other rights of any person, company or entity; may not in any other way violate applicable laws and regulations; and may not contain any copyrighted elements (other than as owned by the Entrant and/or 48HFP).

Entries containing prohibited or inappropriate content as determined by the 48HFP, in its sole discretion, to be inappropriate will be disqualified. 48HFP reserves the right to make the final determination as to which Entries are eligible. 48HFP reserves the right to refuse to screen a film or to make an announcement at the screening regarding the content of the film. 48HFP reserves the right to alter a film in order to remove or delete offensive or defamatory content.


F. Kickoff

Każda biorąca udział w konkursie ekipa musi mieć przedstawiciela na oficjalnej inauguracji US Virtual 48.

 • Podczas tej imprezy każda ekipa musi przekazać wypełnioną UMOWĘ TEAM LEADERA, podpisaną przez Team Leadera. Żaden zespół nie może wziąć udziału w konkursie bez przekazania tej umowy.
 • Każda ekipa wybierze gatunek filmu w drodze losowania.
 • Ekipy otrzymają możliwość rezygnacji z wylosowanego gatunku i otrzymania w zamian innego na zasadzie Dzikiej Karty, która jest przydzielana przez Organizatorów. Ekipa, która zdecyduje się na Dziką Kartę, nie może wrócić do pierwotnego gatunku.


G. Wymagane elementy

 Każda biorąca udział w konkursie ekipa otrzyma przydział takich samych dla wszystkich elementów, które muszą się pojawić w filmie, jak postać, rekwizyt i tekst. Obowiązkowym elementem jest także miasto (jego symbol, architektura, krajobraz, miejsce itp.).

Obowiązkowe postaci i rekwizyty muszą pojawić się na ekranie. Widz oglądający film musi bez problemu potrafić wskazać wymaganą postać i nazwać ją z imienia, nazwiska oraz zawodu. Postać można przedstawić w jakiejkolwiek formie: poprzez napis (na dowolnym rekwizycie, obiekcie itp.), wypowiedź jednego z bohaterów itp. Obowiązkowy fragment tekstu musi być zacytowany dosłownie. Nie może być przerwany innymi wypowiedziami - musi stanowić jedną, zamkniętą całość. Tekst może być wypowiedziany, zaśpiewany lub napisany. Język jest dowolny, jednak jeżeli nie będzie jasne, że chodzi o obowiązkowy tekst, wymagane jest tłumaczenie. Aby film mógł zostać oficjalnie uznany za zrealizowany w ramach projektu, musi być nakręcony zgodnie z regułami wybranego gatunku i musi zawierać wszystkie obowiązkowe elementy, pojawiające się w regulaminowym czasie i przed napisami końcowymi.

See Also

H. Wolontariat

Członkowie obsady i ekipy technicznej muszą wykonywać pracę nad filmem jako wolontariusze.


I. Kamery

Można użyć dowolnego typu kamery wideo lub filmowej. Nie ma ograniczenia co do liczby kamer.


J. Element miasta

Każdy film musi zawierać charakterystyczny element miasta (budynek, pomnik, autobus, krajobraz etc.), w którym odbywa się konkurs. Uwaga: element ten musi fizycznie znajdować się w granicach miasta. 


K. Prawa do muzyki

Jeżeli chodzi o napisanie i nagranie muzyki do filmu, zespoły biorące udział zachęca się do współpracy  z miejscowymi kompozytorami i (lub) muzykami. Dozwolone jest skorzystanie z muzyki nagranej wcześniej, jednak zespół musi posiadać prawa do wszelkiej muzyki użytej w filmie i musi dostarczyć zgody na wykorzystanie wszelkiej muzyki. Tak jak w przypadku muzyki, można korzystać też z nagranych wcześniej efektów dźwiękowych, jednak trzeba posiadać prawa do korzystania z nich.

Uwaga: parodii piosenek (tj. dających się zidentyfikować, istniejących wcześniej kompozycji z nowymi lub zmienionymi słowami bądź muzyką) nie wolno umieszczać w filmie bez podpisanej zgody posiadacza praw do takich kompozycji. Ta zasada obowiązuje bez względu na to, czy użycie sparodiowanej piosenki stanowi przypadek „dozwolonego użytku” zgodnie z przepisami dotyczącymi prawa autorskiego obowiązującymi w danym kraju lub międzynarodowymi.


L. Czas trwania filmu

Ukończony film musi trwać co najmniej 4 i nie więcej niż 7, bez uwzględnienia napisów końcowych. Innymi słowy, regulaminowy czas trwania rozpoczyna się po wyświetleniu wymaganych informacji 48HFP, a kończy – przed napisami końcowymi. Wymagane informacje początkowe i napisy końcowe nie liczą się do minimalnego czasu trwania wynoszącego 4. Fabuła filmowa nie może trwać dłużej niż 7.


M. Napisy początkowe i końcowe

Obowiązkowe informacje poprzedzające film

Zanim rozpocznie się ukończony film, na nośniku powinny znaleźć się następujące elementy:

 • 5 sekund czerni
 • Karta tytułowa z: nazwą ekipy, tytułem, gatunkiem, miastem, datą
 • Oficjalna animacja początkowa 48HFP -LUB- plansza tytułowa: Ten film został zrealizowany na US Virtual 48 2023. www.48hourfilm.com
 • 2 sekundy czerni

Twój film.

Napisy początkowe

Po 2 sekundach czerni niektóre filmy rozpoczynają się napisami początkowymi. Nie zachęcamy do ich umieszczenia, ale jeśli tak się stanie, należy uznawać je za część filmu, a zatem uwzględnić w maksymalnym 7-minutowym czasie trwania. Ponadto, jeżeli w filmie są napisy początkowe inne niż tytuł (np. nazwiska reżyserów, aktorów itp.), trzeba umieścić również jeden z następujących elementów w języku angielskim lub polskim:

 • tekst NAZWA TWOJEJ EKIPY prezentuje a potem od razu US Virtual 48 LUB
 • tekst  US Virtual 48 zaraz po tytule filmu.

Uwaga: US Virtual 48 może być napisane małymi literami (np. us virtual 48).

Napisy końcowe

Napisy na końcu każdego filmu nie mogą trwać dłużej niż 60 sekund. Te 60 sekund uznaje się za dodatkowe w stosunku do długości filmu określonej powyżej. (Oznacza to, że film może trwać 7 plus dodatkowe 60 sekund napisów, czyli całkowity czas trwania wynosi 8.)

Napisy końcowe muszą zawierać słowa: „This film was made for the 48 Hour Film Project. www.48hourfilm.com” LUB ”Film zrealizowano w ramach 48 Hour Film Project. www.48hourfilm.com”

Animacje, plansze i napisy po 48HFP

Po konkursie filmy wyświetlane w Internecie powinny zachować kartę tytułową poprzedzającą film, z napisem: „This film was made for the 48 Hour Film Project. www.48hourfilm.com” LUB ”Film zrealizowano w ramach 48 Hour Film Project. www.48hourfilm.com”


N. Format plików i nośniki

Gotowy film musi być przekazany w standardzie PAL lub NTSC w jakości SD lub HD (preferowana).
Maksymalna wielkość pliku: 2GB
Film musi zostać wgrany na stronę cinema48.com jako samodzielny plik QuickTime (mov) lub mp4. Film może też zostać zdyskwalifikowany, jeżeli nie da się go wyświetlić z wykorzystaniem sprzętu 48HFP.


O. Uwagi dotyczące przekazywania filmów

Zalecamy, aby każda ekipa przekazał dwie kopie ukończonego filmu. Zalecamy, aby poziom dźwięku był mniej więcej równy przez cały film. (Jeżeli w filmie jest nierówny dźwięk lub dźwięk osiąga wartości szczytowe, może zostać zmodyfikowany, aby uchronić sprzęt odtwarzający przed uszkodzeniem.) Specyfikacje dotyczące projekcji są różne w różnych kinach, a 48HFP ich nie kontroluje. Jeżeli film jest bardzo ciemny, mogą wystąpić trudności z wyświetleniem go w lokalnym kinie. Wszystkie filmy otrzymane wieczorem w dzień, na który wyznaczono ostateczny termin (zarówno w wyznaczonym czasie, jak i po nim), będą wyświetlone, pod warunkiem, że spełniają wszystkie wymagania.


P. Dokumenty produkcyjne

Każda ekipa musi uzyskać zgody dla aktorów (każdego z osobna), ekipy realizacyjnej (każdego członka z osobna), muzyki, materiałów i obiektów zdjęciowych (a także wszelkie inne zgody, jakie są wymagane), i przekazać je organizatorom projektu wraz z ukończonym filmem. Film nie zostanie wyświetlony do momentu, w którym organizatorzy 48 Hour Film Project nie otrzymają podpisanych zgód.


Q. Oświadczenie

Team Leader musi złożyć odpowiednie Oświadczenie wraz z wypełnionym zgłoszeniem, potwierdzając w ten sposób przestrzeganie regulaminu w jego całości przez całą ekipę.


R. Required "Safe Sets" Certification

To be eligible to compete in the US Virtual 48, each team must submit a certificate issued by Safe Sets International. It is an online training that takes less than 30 minutes. Only one person on your team must be certified, though we recommend that everyone takes the course. https://practicesafesets.co/certificate


S. Zakaz dystrybucji przed projekcjami konkursowymi

Uczestnicy nie powinni dystrybuować swoich filmów w żaden sposób przed premierowym pokazem. Obejmuje to publikację filmu na dowolnej stronie internetowej. Uczestników zachęcamy zamiast tego do zrealizowania i dystrybucji zwiastuna swojego filmu. Długość zwiastuna nie powinna przekraczać 48 sekund.


T. Uznanie filmu

Aby film został oficjalne uznany za zrealizowany w ramach projektu, filmy zrealizowane przez każdą ekipę muszą przestrzegać wszystkich zasad niniejszego regulaminu. Organizatorzy US Virtual 48 zastrzegają sobie prawo do wyświetlenia wyłącznie filmów oficjalnie uznanych za zrealizowane w ramach projektu.


U. Brak zwrotów

Nie zwracamy żadnych przekazanych w ramach zgłoszenia nośników ani dokumentów.


V. Dyskwalifikacja

48HFP oraz strony projektu mogą, według własnego wyłącznego uznania, zdyskwalifikować zgłoszenia uznane za nieodpowiednie lub w inny sposób niezgodne.


W. Oficjalny Zwycięzca

Wszystkie filmy uznane oficjalnie za filmy zrealizowane w ramach projektu mogą ubiegać się o tytuł Najlepszego Filmu US Virtual 48 w swoim mieście.


X. Najlepszy Film 2023

Wszystkie Najlepsze Filmy z danych miast będą walczyć o tytuł Najlepszego Filmu 2023. Niezależne jury wyłoni zwycięzcę.

Ważne wiadomości: Wyłączenie odpowiedzialności wobec skopiowanych formatów konkursuPrivacy Policy

Prawa autorskie © 2001-2023 48 Hour Film Project, Inc. Wszystkie Prawa Zastrzeżone