Сүүлийн үеийн мэдээ Бидний тухай

Болох үйл ажиллагаанууд

Thursday, 28н March 2019
Workshop
Miami/Ft. Lauderdale, FL 48HFP
Friday, 29н March 2019
Сугалаа татах
Nijmegen, NL 48HFP
Saturday, 30н March 2019
Workshop
Greensboro, NC 48HFP
Sunday, 31н March 2019
Бүтээл хүлээлгэж ѳгѳх
Nijmegen, NL 48HFP
Танилцах
Austin, TX 48HFP

Чухал мэдээлэл: Дуураймал наадмыг няцаахPrivacy Policy

Зохиогчийн эрх © 2001-2019 48 Hour Film Project, Inc. Зохиогчийн бүрэн эрхтэй