Сүүлийн үеийн мэдээ Бидний тухай

Болох үйл ажиллагаанууд

Tuesday, 19н November 2019
Уулзалт
Arequipa, PE 48HFP
Other Event
Arequipa, PE 48HFP
Wednesday, 20н November 2019
Хаалтын ажиллагаа
Osaka, JP 48HFP
Шалгаруулалт
Arequipa, PE 48HFP
Friday, 22н November 2019
Сугалаа татах
Eindhoven, NL 48HFP
Киноны нээлт
Mexico 48HFP
Шалгаруулалт
Arequipa, PE 48HFP
Saturday, 23н November 2019
Шилдэг киноны цуглуулга
Adelaide, AU 48HFP
Танилцах
Arequipa, PE 48HFP
Sunday, 24н November 2019
Бүтээл хүлээлгэж ѳгѳх
Eindhoven, NL 48HFP
Monday, 25н November 2019
Киноны нээлт
Madrid, ES 48HFP

Чухал мэдээлэл: Дуураймал наадмыг няцаахPrivacy Policy

Зохиогчийн эрх © 2001-2019 48 Hour Film Project, Inc. Зохиогчийн бүрэн эрхтэй