Сүүлийн үеийн мэдээ Бидний тухай

Болох үйл ажиллагаанууд

Wednesday, 8н July 2020
Workshop
New Haven, CT 48HFP
Friday, 10н July 2020
Сугалаа татах
Greensboro, NC 48HFP
Workshop
Milwaukee, WI 48HFP
Saturday, 11н July 2020
Workshop
Milwaukee, WI 48HFP
Sunday, 12н July 2020
Бүтээл хүлээлгэж ѳгѳх
Greensboro, NC 48HFP

Чухал мэдээлэл: Дуураймал наадмыг няцаахPrivacy Policy

Зохиогчийн эрх © 2001-2020 48 Hour Film Project, Inc. Зохиогчийн бүрэн эрхтэй