Сүүлийн үеийн мэдээ Бидний тухай

Болох үйл ажиллагаанууд

Saturday, 28н January 2023
Бүтээл хүлээлгэж ѳгѳх
Atlantic Canada 48HFP
San Francisco, CA 48HFP
Sunday, 29н January 2023
Бүтээл хүлээлгэж ѳгѳх
Fukuoka, JP 48HFP
Osaka, JP 48HFP
Tokyo, JP 48HFP
Monday, 30н January 2023
Workshop
Reno, NV 48HFP
Thursday, 2н February 2023
Уулзалт
New Haven, CT 48HFP

Чухал мэдээлэл: Дуураймал наадмыг няцаахPrivacy Policy

Зохиогчийн эрх © 2001-2023 48 Hour Film Project, Inc. Зохиогчийн бүрэн эрхтэй