Шалгаруулалт ба шагналууд Хэрхэн явагддаг


Ялагчийг тодоруулах нь 48 Hour Film Horror Project

Манай шүүгчдийн багт урьд нь кино шүүлжлэгчид, продюсерүүд, жүжигчид, зохиолчид болон киноны мэргэжилтнүүд ажиллаж байсан билээ.

Шилдэг бүтээлд нэр дэвшихэд:

  • Уран сайхны түвшин (ѳрүүлэмж, бүтээлч байдал, үзэгчдийг хэр хѳгжѳѳж чадсан гэх мэт.) - 45%
  • Tехникийн түвшин - 30%
  • Зайлшгүй хэрэглэх ѳгѳгдлүүд, жанрыг хэр баримталсан - 25%

Үзэгчдийн нэрэмжит шагнал

Цагтаа амжсан болон амжаагүй бүх бүтээлүүд Үзэгчдийн нэрэмжит шагнал авах эрхтэй. Энэхүү шагналыг киноны үзлэгийн дундуур явуулдаг санал асуулгийн хуудасны дүнгээр, хамгийн их санал авсан бүтээлд олгодог.

48-д шинээр орж байгаа юу?


Шагнал 48 Hour Film Horror Project

Хот бүрээс шалгарсан 2019 оны шилдэг бүтээл дараах шагналыг хүртэнэ:

  • Filmapalooza кино үзлэг: Тухайн хотын шилдэг бүтээл Олон улсын 48ЦКН ийн шагнал гардуулах 2020 оны Filmapaloozaд ёслолын үеэр гарна. 

Чухал мэдээлэл: Дуураймал наадмыг няцаахPrivacy Policy

Зохиогчийн эрх © 2001-2019 48 Hour Film Project, Inc. Зохиогчийн бүрэн эрхтэй