Genre Requirement 48 Hour Film CineKid Project

At the kickoff event each team draws a genre from a hat.

The catch? They're all kid-friendly film genres. Your film must be true to the genre you have selected—and no trading with other teams!

Got it all? Well, be warned... We switch up the options each year - just to keep you on your toes!!

48-д шинээр орж байгаа юу?

Зайлшгүй хэрэглэх зүйлс

Баг тус бүр сугалаагаар тѳрѳл, жанраа авахаас гадна, сугалаа татах үйл ажиллагаан дээр бид багуудад зайлшгүй хэрэглэх ѳгѳгдѳлүүд болох, дүр, хэрэглэх зүйл, хэлэгдэх ѳлүүлбэрийг ѳгдѳг.

Нэмэлт мэдээлэл

Тѳрѳл, жанрыг холих

Харин олон төрөл зүйлийг хольж хийж болно. Жишээлбэл: Инээдмийн, дуугүй, нөхөрлөлийн тухай кино (silent comedic buddy film). Гэхдээ танай киноны анх сугалсан тѳрѳл жанар нь тодорхой харагдаж байх шаардлагатай .

Даалгавараа хэр мѳрдѳж байна

Та бүхэн шүүгчид дүнгээ гаргахдаа танай кино авсан даалгавараа хэр мѳрдѳж байгаа дээр тулгуурлан оноо ѳгдѳг гэдгийг мэдэх үү? Үүнд сугалсан тѳрѳл, жанра мѳн зайлшгүй хэрэглэх ѳгѳгдѳлүүд багтана.


Тѳрѳл, жанр: 2020 48 Hour Film CineKid Project

Адал явдалт/тулаантай Нэмэлт мэдээлэл
Адал явдалтай цуврал/сериал Нэмэлт мэдээлэл
Амьтантай кино Нэмэлт мэдээлэл
Баатарлаг Нэмэлт мэдээлэл
Ид шидтэй
Инээдмийн Нэмэлт мэдээлэл
Мюзикл юмуу Ковбой Нэмэлт мэдээлэл
Сэтгэхүйн аймшиг/Түгшүүртэй Нэмэлт мэдээлэл
Тѳрсѳн ѳдѳртэй/тэмдэглэлт ойн баяр Нэмэлт мэдээлэл
Урам зориг нэмсэн (Inspirational) Нэмэлт мэдээлэл
Фантаз Нэмэлт мэдээлэл

Чухал мэдээлэл: Дуураймал наадмыг няцаахPrivacy Policy

Зохиогчийн эрх © 2001-2020 48 Hour Film Project, Inc. Зохиогчийн бүрэн эрхтэй