Element Assignment Character, Prop & Line Requirements

At the start of the Official Filmmaking Period, each team will receive a character, a prop and a line of dialogue assignment via email.

These elements must be included in your film.

It's up to each team to decide how to integrate them into their own film. Teams compete for most creative use of these elements.

48-д шинээр орж байгаа юу?


Жишээ: Дүр

Сэрээтэрийн Тэргэл эсвэл Тэлмэн, Эмийн санч Mongolia 2017

Санчирийн Жавхаа эсвэл Жасмин / Зочид буудлын менежер Mongolia 2019

Борхүүгийн Дэлгэр, Дулмаа/Багш Mongolia 2018


Хэрэглэх эд зүйлс

Шүхэр Mongolia 2019

Хүрэн манжин Mongolia 2017

Бѳгж Mongolia 2018


Жишээ: Хэлэх ѳгүүлбэр

Асуудал бүхэнд гарц байдаг Mongolia 2019

Энийг аваад яв Mongolia 2018

Өдөр бүхэн яг ийм байдаг бол ямар сайхан бэ? Mongolia 2017

Хэлэгдэх ѳгүүлбэр

Хэлэгдэх ѳгүүлбэр нь кинон дээр зайлшгүй хэлэгдэх ёстой, мѳн бичгээр бичигдсэн байж болно. Гадны хэлээр байж болно; гэсэн хэдий ч, хэрэв тухайн ѳгүүлбэр нь ойлгомжгүй байвал орчуулсан байх шаардлагатай.

Хэрэглэх дүр

Дүр нь киноны гол дүрийн баатар байх албагүй, гэхдээ дэлгэцэн дээр заавал үзэгдэх ёстой. Нэрийн хуудас зэрэг таних тэмдэг тѳдий зүйл байж болно, үзэгчид энэ хүн тухайн дүр мѳн гэж таниж байхад болно.

Хэрэглэгдэх зүйл

Хэрэглэгдэх зүйл нь дэлгэцэн дээр заавал харагдаж, ямар нэгэн байдлаар хэрэглэгдэх ёстой.

Даалгавараа хэр мѳрдѳж байна

Та бүхэн шүүгчид дүнгээ гаргахдаа танай кино авсан даалгавараа хэр мѳрдѳж байгаа дээр тулгуурлан оноо ѳгдѳг гэдгийг мэдэх үү? Үүнд сугалсан тѳрѳл, жанра мѳн зайлшгүй хэрэглэх ѳгѳгдѳлүүд багтана.

Уран бүтээлчдийн нэрс дунд оруулсан ѳгѳгдлийг тооцохгүй

Зайлшгүй хэрэглэх ѳгѳгдлүүд нь киноны үйл явдал дунд байх ёстой. Уран бүтээлчдийн нэрс дунд хэрэглэсэн тохиолдолд ѳгѳдлѳѳ бүрэн ашиглаж чадаагүй гэж үзнэ.

Чухал мэдээлэл: Дуураймал наадмыг няцаахPrivacy Policy

Зохиогчийн эрх © 2001-2023 48 Hour Film Project, Inc. Зохиогчийн бүрэн эрхтэй