Шалгаруулалт ба шагналууд Хэрхэн явагддаг

Шалгаруулах шалгуур/шүүх шалгуур Four Points Film Project

Урьд нь манай шүүгчдийн бүрэлдэхүүнд кино шүүмжлэгчид, продюсерүүд, жүжигчид, мѳн бусад нэр бүхий киноны уран бүтээлчид оролцож байлаа.

Шилдэг кино шалгаруулахад

  • Ур чадвар (ѳгүүлэмж, бүтээлч байдал, үзэгчдийг хѳгжѳѳх) - 45%
  • Техникийн ур чадвар - 30%
  • Ѳгѳгдѳл, тѳрлѳѳ хэрэглэсэн байдал - 25%

Үзэгчдийн нэрэмжит шагнал

Цагтаа ирсэн болон хоцорсон бүх бүтээл үзэгчдийн нэрэмжит шагналд ѳрсѳлдѳх эрхтэй, хамгийн олон  санал авсан бүтээл үзэгчдийн шагнал хүртэнэ.

48-д шинээр орж байгаа юу?


Prizes Four Points Film Project

The winner of Best Film of 2015 receives:

  • Filmapalooza 2016: screening at the official 48HFP Awards Weekend.
  • Cannes 2016: screening at Cannes Film Festival, Court Metrage.
  • Cash Prize: $3000 USD

The Audience Award winner receives:

  • Filmapalooza 2016: screening at the official 48HFP Awards Weekend.
  • Cash Prize: $1000 USD

Чухал мэдээлэл: Дуураймал наадмыг няцаахPrivacy Policy

Зохиогчийн эрх © 2001-2021 48 Hour Film Project, Inc. Зохиогчийн бүрэн эрхтэй