Тѳрѳл, жанр сугалах Хэрхэн явагддаг

Genre Requirement Four Points Film Project

Each team will get their choice between two assigned genres.

Everything begins on Friday night at 7 pm local time. You will receive an email with your genres and required elements for your film. Your film must be true to one of the genres you have been assigned.

48-д шинээр орж байгаа юу?

Зайлшгүй хэрэглэх зүйлс

Баг тус бүр сугалаагаар тѳрѳл, жанраа авахаас гадна, сугалаа татах үйл ажиллагаан дээр бид багуудад зайлшгүй хэрэглэх ѳгѳгдѳлүүд болох, дүр, хэрэглэх зүйл, хэлэгдэх ѳлүүлбэрийг ѳгдѳг.

Нэмэлт мэдээлэл

Тѳрѳл, жанрыг холих

Харин олон төрөл зүйлийг хольж хийж болно. Жишээлбэл: Инээдмийн, дуугүй, нөхөрлөлийн тухай кино (silent comedic buddy film). Гэхдээ танай киноны анх сугалсан тѳрѳл жанар нь тодорхой харагдаж байх шаардлагатай .

Даалгавараа хэр мѳрдѳж байна

Та бүхэн шүүгчид дүнгээ гаргахдаа танай кино авсан даалгавараа хэр мѳрдѳж байгаа дээр тулгуурлан оноо ѳгдѳг гэдгийг мэдэх үү? Үүнд сугалсан тѳрѳл, жанра мѳн зайлшгүй хэрэглэх ѳгѳгдѳлүүд багтана.


Genre Group #1: 2020 Four Points Film Project

Аймшиг Нэмэлт мэдээлэл
Бестерн/ковбойтой Нэмэлт мэдээлэл
Бие хамгаалах урлагтай Нэмэлт мэдээлэл
Драм Нэмэлт мэдээлэл
Зомбитой Нэмэлт мэдээлэл
Инээдмийн Нэмэлт мэдээлэл
Мюсикл Нэмэлт мэдээлэл
Нууцлаг Нэмэлт мэдээлэл
Нѳхѳрлѳлийн тухай кино Нэмэлт мэдээлэл
Романтик / Хайр сэтгэлтэй Нэмэлт мэдээлэл
Фантаз Нэмэлт мэдээлэл
Хар кино Нэмэлт мэдээлэл
Хүчирхэг эмэгтэйн дүр Нэмэлт мэдээлэл
Шинжлэх ухааны уран зөгнөлт Нэмэлт мэдээлэл
Эмгэнэлт инээдэм Нэмэлт мэдээлэл

Genre Group #2: 2020 Four Points Film Project

Адал явдалт/тулаантай Нэмэлт мэдээлэл
Амралтын ѳдрийн кино Нэмэлт мэдээлэл
Баатарлаг Нэмэлт мэдээлэл
Гамшиг/сүйрэл Нэмэлт мэдээлэл
Далдын хүчтэй Нэмэлт мэдээлэл
Дуугүй Нэмэлт мэдээлэл
Нас, үеийн ялгаа
Сүнстэй кино Нэмэлт мэдээлэл
Түүхэн/эртний Нэмэлт мэдээлэл
Улс тѳрийн сэдэвтэй Нэмэлт мэдээлэл
Хоёр ертѳнц Нэмэлт мэдээлэл
Хүн андуурах Нэмэлт мэдээлэл
Цаг агаарын гамшигт кино
Цаг хугацааны аялал Нэмэлт мэдээлэл
Ѳшѳѳ авалттай

Чухал мэдээлэл: Дуураймал наадмыг няцаахPrivacy Policy

Зохиогчийн эрх © 2001-2020 48 Hour Film Project, Inc. Зохиогчийн бүрэн эрхтэй