Зайлшгүй хэрэглэх ѳгѳгдѳл Хэрхэн явагддаг

Зайлшгүй хэрэглэх зүйлс Эд зүйлс, дүр, хэлэх үг/ѳгүүлбэр

Кино хийх албан ёсны  цаг эхлэхийн ѳмнѳ багууд хэрэглэх эд зүйлс, хэлэх үг, дүрээ хүлээн авна.  

Эдгээр зайлшгүй хэрэглэх эд зүйлс кинонд заавал орох ёстой

Наадам зохион байгуулж буй улс, хот бүрт зайлшгүй хэрэглэх эд зүйлс ѳѳр, ѳѳр байдаг, гэхдээ тухайн хотын багуудынх  бүгд ижил байх ёстой. Багууд кинондоо тэдгээрийг яаж хэрэглэхээ ѳѳрсдѳѳ шийднэ. Багууд аль болохоор сайн хэрэглэхийг хичээдэг.

48-д шинээр орж байгаа юу?


Жишээ: Дүр

Сэрээтэрийн Тэргэл эсвэл Тэлмэн, Эмийн санч Mongolia 2017

Борхүүгийн Дэлгэр, Дулмаа/Багш Mongolia 2018

Санчирийн Жавхаа эсвэл Жасмин / Зочид буудлын менежер Mongolia 2019


Хэрэглэх эд зүйлс

Шүхэр Mongolia 2019

Бѳгж Mongolia 2018

Хүрэн манжин Mongolia 2017


Жишээ: Хэлэх ѳгүүлбэр

Өдөр бүхэн яг ийм байдаг бол ямар сайхан бэ? Mongolia 2017

Энийг аваад яв Mongolia 2018

Асуудал бүхэнд гарц байдаг Mongolia 2019

Хэлэгдэх ѳгүүлбэр

Хэлэгдэх ѳгүүлбэр нь кинон дээр зайлшгүй хэлэгдэх ёстой, мѳн бичгээр бичигдсэн байж болно. Гадны хэлээр байж болно; гэсэн хэдий ч, хэрэв тухайн ѳгүүлбэр нь ойлгомжгүй байвал орчуулсан байх шаардлагатай.

Хэрэглэх дүр

Дүр нь киноны гол дүрийн баатар байх албагүй, гэхдээ дэлгэцэн дээр заавал үзэгдэх ёстой. Нэрийн хуудас зэрэг таних тэмдэг тѳдий зүйл байж болно, үзэгчид энэ хүн тухайн дүр мѳн гэж таниж байхад болно.

Хэрэглэгдэх зүйл

Хэрэглэгдэх зүйл нь дэлгэцэн дээр заавал харагдаж, ямар нэгэн байдлаар хэрэглэгдэх ёстой.

Даалгавараа хэр мѳрдѳж байна

Та бүхэн шүүгчид дүнгээ гаргахдаа танай кино авсан даалгавараа хэр мѳрдѳж байгаа дээр тулгуурлан оноо ѳгдѳг гэдгийг мэдэх үү? Үүнд сугалсан тѳрѳл, жанра мѳн зайлшгүй хэрэглэх ѳгѳгдѳлүүд багтана.

Уран бүтээлчдийн нэрс дунд оруулсан ѳгѳгдлийг тооцохгүй

Зайлшгүй хэрэглэх ѳгѳгдлүүд нь киноны үйл явдал дунд байх ёстой. Уран бүтээлчдийн нэрс дунд хэрэглэсэн тохиолдолд ѳгѳдлѳѳ бүрэн ашиглаж чадаагүй гэж үзнэ.

Чухал мэдээлэл: Дуураймал наадмыг няцаахPrivacy Policy

Зохиогчийн эрх © 2001-2023 48 Hour Film Project, Inc. Зохиогчийн бүрэн эрхтэй