Tin tức Mới nhất Về Chúng tôi

Các Sự kiện Sắp tới

Sunday, 16 June 2019
Lễ Nộp phim
Baltimore, MD 48HFP
Brno, CZ 48HFP
Lynchburg, VA 48HFP
Tuesday, 18 June 2019
Buổi Trình chiếu Các phim Xuất sắc
Boston, MA 48HFP
Salt Lake City, UT 48HFP
Wednesday, 19 June 2019
Các buổi Công chiếu phim
Lynchburg, VA 48HFP
Buổi Trình chiếu Các phim Xuất sắc
Saint Louis, MO 48HFP
Tiệc đóng máy
Atlanta, GA 48HFP
Sự kiện Giao lưu
Richmond, VA 48HFP
Lễ Trao giải
Atlanta, GA 48HFP
Thursday, 20 June 2019
Buổi Trình chiếu Các phim Xuất sắc
Minneapolis, MN 48HFP
Gặp gỡ & Giao lưu
Oklahoma City, OK 48HFP
Lễ Trao giải
Minneapolis, MN 48HFP
Saturday, 22 June 2019
Các buổi Công chiếu phim
Brno, CZ 48HFP
Các sự kiện khác
Nashville, TN 48HFP

Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2019 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ