Yêu cầu Thể loại 48 Hour Film Project

Tại Lễ Khai mạc, mỗi đội sẽ chọn HAI thể loại từ hộp kín.


Tại Lễ Khai mạc, mõi đội sẽ được chọn 2 thể loại - một từ Thể loại Nhóm #1 và một từ Thể loại Nhóm#2 như liệt kê dưới đây. Đội của bạn sẽ quyết định chọn thể loại nào cho phim của mình. Qua các năm, chúng tôi có thể loại yêu thích của các nhóm trong cặp Nhạc Kịch hoặc Miền Tây, nhưng từ bây giờ mỗi thể loại sẽ được bắt cặp.

Với sự thay đổi này, phần thẻ tự chọn sẽ bị hủy bỏ. Phim của các nhóm bắt buộc phải thể hiện thể loại mà đội đã chọn - và không tráo đổi với các đội khác!

Các bạn đã nắm rõ chưa? Hãy ghi nhớ và làm theo. Chúng tôi thay đổi các quyết định thể lệ theo từng năm - để hạn chế tình trạng gian lận của các nhóm.

Bạn mới biết đến 48 Giờ?


Thể loại chưa xác định

Danh sách các thể loại chính thức cho dự án  48 Hour Film Project 2019 chưa xác định.

Yếu tố bắt buộc

Ngoài việc bốc thăm một thể loại, mỗi đội sẽ được chỉ định một nhân vật, một đạo cụ và một dòng thoại tại Lễ Khai mạc.

thông tin khác

Phối hợp nhiều Thể loại

Bạn có thể phối hợp nhiều thể loại (như phim câm hài) - tuy nhiên, thể loại chính thức vẫn phải được thể hiện rõ hơn trong phần phối hợp.

Tuân thủ theo Đề bài

Bạn có biết phần cơ bản của việc chấm điểm phim là việc tuân thủ theo đề bài? Điều này bao gồm thể loại phim và các yếu tố bắt buộc. 

Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2019 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ