The 48 Hour Film Project

Những điều khoản tham dự 48HFP

quy định cho dự án năm 2015 vẫn chưa hoàn thiện. Những quy định này sẽ được công khai trước khi dự án mới chính thức bắt đầu. Dưới đây là những quy định của năm 2014

Các quy định sau áp dụng cho tất cả nhóm/đội làm phim tham gia dự án:

A. Thời gian

 • Dự án "Làm phim 48 giờ" (48HFP) sẽ diễn ra vào các ngày cuối tuần tại nhiều thời điểm trong suốt năm ở nhiều thành phố trên toàn thế giới.
 • Thời gian 48 Giờ của dự án sẽ diễn ra vào khoảng từ 7 giờ tối ngày Thứ 6 đến 7 giờ tối ngày Chủ nhật theo giờ địa phương. Đây chính là “Thời gian làm phim 48 giờ chính thức”. (Thời gian diễn ra cuộc thi có thể phụ thuộc vào từng quốc gia.)
 • Tất cả các nhóm/đội làm phim bắt buộc phải hoàn thành và gửi phim/video của mình đến ban tổ chức đúng thời hạn vào lúc 7h30 tối ngày Chủ nhật.
 • Chỉ những phim nộp đúng thời hạn mới được xem là chính thức tham gia cuộc thi. Tuy nhiên, tất cả các phim ban giám khảo nhận được vào Chủ Nhật đó (kể cả những phim đến đúng giờ và đến muộn) đều sẽ được trình chiếu.

B. Tất cả mọi sự sáng tạo hoặc thay đổi phải được làm trong "Thời gian làm phim 48 giờ chính thức”. Không được tiến hành bất cứ hoạt động làm phim nào trước khi cuộc thi bắt đầu. Các chi tiết hoạt động này bao gồm nhưng không hạn chế đối với:

 • Viết kịch bản
 • Diễn tập
 • Phục trang/ Thiết kế sân khấu
 • Quay phim
 • Biên tập
 • Thiết kế âm thanh
 • Biểu diễn
 • Chuẩn bị băng ghi hình hoặc các công cụ khác

C. Các hoạt động được thực hiện trước "Thời gian làm phim 48 Giờ chính thức" gồm:

 • Tổ chức nhóm làm phim
 • Tuyển diễn viên
 • Chuẩn bị dụng cụ và đạo cụ
 • Tìm kiếm và chuẩn bị địa điểm quay
(Xem thêm Quy định DQuy định J.)

D. Mọi thước phim phải được quay trong "Thời gian làm phim 48 giờ chính thức" của dự án.

 • Không được sử dụng bất cứ cảnh quay hay chi tiết sáng tạo nào được làm ngoài thời hạn đã cho.
 • Cho phép sử dụng các chi tiết hoạt hình và các hiệu ứng đặc biệt, nhưng các chi tiết này phải được thực hiện trong "Thời gian làm phim 48 giờ chính thức". (Chú ý: Các cảnh quay được cho phép là một phần của hiệu ứng hậu kì hoặc trên một màn hình nền, ví dụ: một TV, nếu như đội dự thi có quyền sử dụng cảnh quay gốc và cảnh quay gốc được đặt hoặc nằm trong một cảnh quay khác đã được quay trong "Thời gian làm phim 48 giờ chính thức". Các cảnh quay gốc cho phép bao gồm đạn, lửa, cháy nổ, hình nền có khóa, v.v nhưng cảnh quay gốc có người hoặc diễn viên không được cho phép.)
 • Các tác phẩm nhiếp ảnh tĩnh được sử dụng, miễn là đội dự thi có chứng minh quyền sử dụng. Các bức ảnh không nhất thiết phải được tạo ra trong "Thời gian làm phim 48 giờ chính thức", tuy nhiên, ảnh tĩnh được tạo ngoài "Thời gian làm phim 48 giờ chính thức" có thể sẽ không được sử dụng nếu như nó tạo ra ảo giác về chuyển động.

E. Tất cả các nhóm tham gia phải cử đại diện tới Lễ khai mạc chính thức của dự án " Làm phim 48 giờ".

 • Tại buổi ra mắt, các nhóm đều phải nộp Bản cam kết của Trưởng nhóm mà các trưởng nhóm đã ký. Nhóm nào không nộp bản này sẽ không được tham gia dự thi.
 • Mỗi nhóm sẽ được rút thăm ngẫu nhiên chọn thể loại phim của mình.
 • Các đội có quyền bỏ thể loại phim gốc đã rút thăm trong trường hợp bốc trúng Wild Card (Thẻ trắng) trong lượt bốc thứ 2. Khi đã chọn được thẻ trắng, các đội sẽ không cần phải trở lại làm thể loại phim gốc nữa.

F. Các nhóm tham gia sẽ được quy định sử dụng một số chi tiết bắt buộc khi làm phim như: một thể loại phim, một nhân vật, một đạo cụ và/ hoặc 1 dòng thoại.

 • Nhân vật và đạo cụ được yêu cầu phải xuất hiện trong phim.
 • Lời thoại được yêu cầu phải sử dụng đúng nguyên văn. Có thể bằng hình thức nói, hát hoặc/và viết ra. Lời thoại có thể được thể hiện bằng nhiều ngôn ngữ, nhưng phải được dịch ra nếu nội dung không rõ ràng.
 • Để đủ điều kiện trở thành "Phim 48 giờ chính thức", phim của mỗi nhóm phải được làm theo thể loại đã được chọn và phải thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu trên bao gồm cả giới hạn thời gian chính thức và các quy định về công tác chuẩn bị làm phim.

G. Tất cả các diễn viên và đoàn làm phim đều tình nguyện tham gia.

H. Tất cả các loại băng ghi hình và máy quay phim đều được sử dụng. Không giới hạn số lượng máy quay.

I. Quy định chỉ dành cho các Thành phố lần đầu tiên tham gia: Mỗi bộ phim phải có một quang cảnh (cao ốc, một công trình lịch sử, v.v) hoặc các đặc trưng tiêu biểu (phương tiện giao thông, văn phòng, v.v). ( Lưu ý: Quang cảnh hoặc đặc trưng tiêu biểu phải nằm trong ranh giới của thành phố đó.). Điều khoản này chỉ áp dụng cho những thành phố lần đầu tiên tham gia 48HFP.

J. Các nhóm dự thi được khuyến khích cộng tác với các tác giả và/hoặc nhạc sĩ địa phương để viết kịch bản hoặc làm nhạc nền cho phim. Các nhóm được phép sử dụng các bản nhạc đã thu âm trước; tuy nhiên, bất cứ đoạn nhạc nào được sử dụng trong phim phải được cho phép và các nhóm sẽ phải đưa ra giấy tờ chứng thực quyền sử dụng những đoạn nhạc đó. Cũng như âm nhạc, các nhóm cũng được sử dụng những đoạn hiệu ứng âm thanh thu trước nhưng phải có giấy tờ cho phép sử dụng.

Chú ý: Các bài hát cải biên (ví dụ: sử dụng tác phẩm đã được biết đến từ trước kết hợp với ca từ hoặc âm nhạc đã sửa đổi lại) cũng sẽ không được sử dụng trong phim nếu đoàn làm phim không có giấy tờ chứng thực được quyền sử dụng bài hát gốc của người sở hữu bài hát đó. Điều khoản này áp dụng không ngoại lệ với tất cả các bài hát cải biên cho dù bài hát đó được phép sử dụng tự do như trong luật bản quyền của Mỹ cũng như quốc tế.

K. Tổng độ dài phim

Độ dài của phim ít nhất là 4 phút và nhiều nhất là 7 phút - không bao gồm đoạn giới thiệu cuối phim. Cách nói khác, thời gian của bộ phim chính thức được tính bắt đầu sau đoạn hiệu ứng 48HFP bắt buộc và trước đoạn giới thiệu cuối phim. Đoạn hiệu ứng bắt buộc và đoạn giới thiệu cuối phim không được tính trong thời gian 4 phút. Bộ phim không kéo dài quá 7 phút. Xem Quy định L

L. Giới thiệu

 1. ĐOẠN HIỆU ỨNG BẮT BUỘC ĐẦU PHIM: Trước khi bộ phim được hoàn chỉnh, đoạn hiệu ứng cần có:

  • 5 giây màn hình đen
  • 1 tiêu đề nội dung gồm: Tên đội, tên phim, thể loại, thành phố, và ngày tháng
  • Đoạn hiệu ứng (đề xuất)
       - HOặC -
   Tiêu đề: “Bộ phim này được làm cho Dự án Làm phim 48 Giờ năm 2014. www.48hourfilm.com”
  • 2 giây màn hình đen

  Và tiếp theo là bộ phim của bạn

 2. GIỚI THIỆU ĐẦU PHIM: Sau 2 giây màn hình đen, một số bộ phim bắt đầu với phần giới thiệu đầu phim. Việc sử dụng giới thiệu đầu phim không được khuyến khích, tuy nhiên nếu nhóm bạn sử dụng nó, thì phần giới thiệu này được tính vào thời gian cho phép của bộ phim, có nghĩa là nó đã bao gồm trong thời lượng 7 phút tối đa. Ngoài ra, nếu phần giới thiệu đầu phim của bạn có nhiều nội dung hơn tên phim (ví dụ: tên đạo diễn, diễn viên, v.v), bạn bắt buộc phải bao gồm một trong các điều sau:

  • dòng chữ "[tên đội thi] trân trọng giới thiệu" và tiếp theo ngay sau đó là "một bộ phim của Dự án "Làm phim 48 Giờ" hoặc

  • dòng chữ "Dự án "Làm phim 48 Giờ"" và tiếp theo là tên phim của bạn

   Chú ý: "Dự án "Làm phim 48 Giờ" trên phim không có trong ngoặc kép và không được viết thường hay thiếu kí tự (ví dụ: "dự án làm phim 48 giờ)

 3. GIỚI THIỆU CUỐI PHIM: Phần giới thiệu cuối phim có giới hạn cho phép trong vòng 60 giây. 60 giây này được tính riêng thêm vào độ dài của bộ phim, như đã nêu rõ trong Quy định K. (Điều này có nghĩa là một đoạn phim dài 7 phút, thêm vào phần giới thiệu 60 giây, vậy tổng độ dài phim là 8 phút.)

  Phần giới thiệu cuối phim bắt buộc bao gồm dòng chữ sau: "Bộ phim này được sản xuất cho Dự án "Làm phim 48 Giờ".www.48hourfilm.com"

 4. HIỆU ỨNG VÀ GIỚI THIỆU SAU 48HFP: Sau cuộc thi, phim được trình chiếu trực tuyến bắt buộc phải giữ lại nguyên thể đoạn giới thiệu đầu phim bao gồm: "Bộ phim này được sản xuất cho Dự án "Làm phim 48 Giờ" năm 2014.www.48hourfilm.com". Bạn có thể tìm kiếm nơi bạn có thể đăng tải và trình chiếu phim của mình sau Buổi công chiếu chính thức tại Tôi nên làm gì với bộ phim của mình?

M. Đối với những quốc gia như Mỹ, Canada, Chi-lê, Nhật bản, Pe-ru, và Hàn Quốc, các phim được làm phải ở dạng NTSC. Với các quốc gia khác, phim phải ở dạng PAL.

Trừ khi có cách khác được hướng dẫn trên trang website của Dự án "Làm phim 48 Giờ" Thành phố, phim của các đội phải được nộp dựa theo một trong các hình thức sau:

 • (Ưu tiên) Một file SD Quicktime độc lập mà không sử dụng mã quyền nào như:
  - Dữ liệu DVD
  - Ổ USB
 • Đĩa DVD
Hãy xem điều kiện nộp phim tại trang của thành phố bạn. Nếu bộ phim của bạn không theo quy định nộp phim này, phim có thể sẽ bị loại. Bên cạnh đó, nếu phim của bạn không thể xem trên trang 48HFP, phim có thể đã bị loại.

N. Chú ý khi Nộp phim:

 • Chúng tôi đề nghị mỗi đội dự thi nộp 02 bản copy của phim.
 • Chúng tôi đề nghị đội dự thi chỉnh sửa độ lớn âm thanh cân bằng trong suốt bộ phim (Nếu âm thanh trong phim của bạn không cân bằng hoặc quá lớn thì có thể chúng tôi sẽ tác động để đảm bảo chất lượng trình chiếu.)
 • Chất lượng trình chiếu sẽ thay đổi tùy vào loại rạp chiếu và điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của 48HFP. Nếu bộ phim của bạn làm quá tối, có thể sẽ rất khó xem trong rạp chiếu.
 • Tất cả các bộ phim được nhận trong buổi tối nộp phim (đúng và trễ giờ) đều được trình chiếu, phù hợp với quy định tại Quy định Q

O. Mỗi đội làm phim phải đảm bảo các giấy tờ đầy đủ về diễn viên, đoàn làm phim, âm nhạc trong phim và địa điểm quay (và tất cả các giấy tờ khác nếu cần thiết), những giấy tờ này sẽ phải nộp đến ban tổ chức cùng với phim/video đã hoàn thành.. Bộ phim/video sẽ không được trình chiếu cho đến khi ban tổ chức 48HFP nhận được các giấy tờ đã được ký đầy đủ.

P. Đội dự thi phải nộp một Giấy cam kết cùng với bộ phim đã hoàn thành, chứng nhận sẽ tuân thủ tất cả các quy định đã đề ra.

Q. Để có đủ tư cách tham gia Dự án, bộ phim phải là phim gốc của người tham dự, không phải là ủy quyền của một bên thứ ba; phù hợp với trình chiếu (Ví dụ: không có các chi tiết mang tính khiêu dâm hoặc khiếm nhã); không sử dụng các tài liệu có tính chất khiêu dâm; không xuất hiện phát biểu mang tính bôi nhọ bất cứ cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức pháp nhân nào; không được xâm phạm quyền riêng tư của bất cứ cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức pháp nhân nào; không được vi phạm luật pháp và các quy định của chính phủ dưới mọi hình thức; không được xâm phạm các yếu tố về bản quyền (mà không thuộc quyền sở hữu của người tham dự hoặc/và của 48HFP).

Phim dự thi mà có nội dung không phù hợp hoặc bị cấm được xác nhận bởi 48HFP, theo quyết định của 48HFP, là không phù hợp sẽ bị loại. Ban tổ chức 48HFP có toàn quyền hợp pháp để đưa ra quyết định cuối cùng về việc bộ phim nào được chấp nhận. Ban tổ chức 48HFP cũng có toàn quyền từ chối trình chiếu một bộ phim hoặc đưa ra thông báo tại buổi công chiếu liên quan tới nội dung của bộ phim.

R. Người tham dự không được phép phát tán phim của mình dưới bất kì hình thức nào trước buổi công chiếu phim chính thức. Điều này bao gồm việc đăng tải phim lên bất kì website nào. Thay vào đó, người tham dự được khuyến khích làm trailer cho phim của mình và trình chiếu nó để quảng bá phim. Trailer này không được dài quá 48 giây.

S. Để được công nhận là một "Bộ phim 48 Giờ chính thức", phim /video của mỗi đội dự thi phải tuân theo mọi quy định trong tài liệu này. Ban tổ chức Dự án "Làm phim 48 Giờ" có toàn quyền chỉ trình chiếu các "Bộ phim 48 Giờ chính thức".

T. Không phim dự thi nào (bao gồm phim và tài liệu) sẽ được trả lại.

U. Ban tổ chức 48HFP và các bên liên quan có thể, theo quyết định của mình, loại bỏ các phim dự thi được xem là không phù hợp hoặc không đúng với quy định.

V. Tất cả các "Bộ phim 48 Giờ chính thức" đều có đủ tư cách tranh giải "Phim 48 Giờ Xuất sắc Nhất" tại thành phố đó.

W. Tất cả các phim đạt giải “Phim Xuất sắc Nhất Thành phố” đều có quyền tranh giải Phim 48 Giờ Xuất sắc Nhất năm 2014. Ban giám khảo độc lập sẽ lựa chọn ra người chiến thắng.

X. Ban tổ chức Dự án "Làm phim 48 Giờ" có thể thêm hoặc sửa đổi các điều luật vào bất cứ thời điểm nào cho đến khi bắt đầu thời gian Làm phim 48 Giờ.

Trong 48 giờ làm phim, thời gian của bạn sẽ được tính đến từng giây!