The 48 Hour Film Project

Những điều khoản tham dự Dự án "Làm phim 48 Giờ Việt Nam"

Quy định quy định cho dự án 2014 vẫn chưa hoàn thiện. Những quy định này sẽ được công khai trước khi dự án mới chính thức bắt đầu. Dưới đây là những quy định của năm 2012

Các quy định sau áp dụng cho tất cả nhóm/đội làm phim tham gia dự án Làm phim 48 Giờ:

A. Thời gian làm phim:

 • Dự án "Làm phim 48 giờ" (48HFP) sẽ diễn ra vào các ngày cuối tuần tại nhiều thời điểm trong suốt năm ở nhiều thành phố trên toàn thế giới.
 • Thời gian 48 Giờ của dự án sẽ diễn ra vào khoảng từ 7 giờ tối ngày Thứ 6 đến 7 giờ tối ngày Chủ nhật theo giờ địa phương. Đây chính là “Thời gian làm phim 48 giờ chính thức”. (Thời gian diễn ra cuộc thi có thể phụ thuộc vào từng quốc gia.)
 • Tất cả các nhóm/đội làm phim bắt buộc phải hoàn thành và gửi phim/video của mình đến ban tổ chức đúng thời hạn vào lúc 7h30 tối ngày Chủ nhật để được dự thi.
 • Chỉ những phim nộp đúng thời hạn mới được xem là chính thức tham gia cuộc thi. Tuy nhiên, tất cả các phim ban giám khảo nhận được vào Chủ Nhật đó (kể cả những phim đến đúng giờ và đến muộn) đều sẽ được trình chiếu.

B. Tất cả mọi sự sáng tạo hoặc thay đổi phải được làm trong “ Thời gian làm phim 48 giờ chính thức”. Không được tiến hành bất cứ hoạt động làm phim nào trước khi cuộc thi bắt đầu. Các chi tiết hoạt động này bao gồm nhưng không hạn chế đối với:

 • Viết kịch bản
 • Diễn tập
 • Phục trang/ Thiết kế sân khấu
 • Quay phim
 • Biên tập
 • Thiết kế âm thanh
 • Biểu diễn
 • Chuẩn bị băng ghi hình hoặc các công cụ truyền thông khác

C. The only work to begin prior to the "Official 48 Hour Time Period" is:

 • Tổ chức nhóm làm phim
 • Tuyển diễn viên
 • Chuẩn bị dụng cụ và đạo cụ
 • Tìm kiếm và chuẩn bị địa điểm quay
(Xem thêm Quy định DQuy định J.)

D. Mọi cảnh phim phải được quay trong thời hạn 48 giờ đúng như dự án đặt ra.

 • Không được sử dụng bất cứ cảnh quay hay chi tiết sáng tạo nào được làm ngoài thời hạn đã cho.
 • Cho phép sử dụng các chi tiết hoạt hình và các hiệu ứng đặc biệt, nhưng các chi tiết này phải được thực hiện trong thời hạn 48 giờ. (Chú ý: Các cảnh quay là một phần của hiệu ứng đặc biệt trong một chương trình hiệu ứng thuộc một bên thứ ba được chấp nhận miễn là nhóm có quyền hạn đối với cảnh quay đó và cảnh quay phải thuộc thời hạn 48 giờ như quy định. Những cảnh quay cho phép bao gồm đạn, lửa, cháy nổ,... nhưng cảnh quay có người không được cho phép)
 • Không được sử dụng các tác phẩm nhiếp ảnh, trừ khi tác phẩm này được cung cấp cho nhóm làm phim và nhóm có quyền sử dụng. Các bức ảnh không nhất thiết phải được tạo ra trong thời hạn 48 giờ đã đặt ra.

E. Tất cả các nhóm tham gia phải cử đại diện tới Buổi Nhận Phim chính thức của dự án " Làm phim 48 giờ".

 • Tại buổi ra mắt, các nhóm đều phải nộp Bản cam kết của Trưởng nhóm và các trưởng nhóm này đã ký. Nhóm nào không nộp bản này sẽ không được tham gia dự thi.
 • Mỗi nhóm sẽ được rút thăm ngẫu nhiên chọn thể loại phim của mình.
 • Các đội có quyền bỏ thể loại phim gốc đã rút thăm và chọn bộc thăm các thể loại phim thứ hai (Wild Card Genre). Khi đã chọn thể loại phim thứ hai, các đội sẽ không được trở lại làm thể loại phim gốc nữa.

F. Các nhóm tham gia sẽ được quy định sử dụng một số chi tiết bắt buộc khi làm phim như: một thể loại phim, một nhân vật, một đạo cụ và/ hoặc 1 dòng thoại nào đó.

 • Nhân vật và đạo cụ được yêu cầu phải xuất hiện trong cảnh phim.
 • Lời thoại được yêu cầu phải sử dụng đúng nguyên văn. Có thể bằng hình thức nói, hát hoặc viết ra. Có thể được thể hiện bằng ngôn ngữ khác, nhưng phải được dịch ra nếu phim không thể hiện rõ ràng đó chính là câu đã quy định.
 • Để đủ điều kiện trở thành "Phim 48 giờ chính thức", phim của mỗi nhóm phải được làm theo thể loại đã được chọn và phải thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu trên bao gồm cả giới hạn thời gian chính thức và các quy định về công tác chuẩn bị làm phim.

G. Tất cả các diễn viên và đoàn làm phim đều phải tình nguyện.

H. Tất cả các loại băng ghi hình và máy quay phim đều được sử dụng. Không giới hạn số lượng máy quay.

I. Quy định chỉ dành cho các Thành phố lần đầu tiên tham gia chỉ: Mỗi bộ phim phải có một quang cảnh (Cao ốc, một công trình lịch sử…) hoặc các đặc trưng tiêu biểu của thành phố tổ chức cuộc thi (như phương tiện giao thông, các văn phòng thành phố…). ( Lưu ý: Quang cảnh hoặc đặc trưng tiêu biểu phải nằm trong ranh giới của thành phố đó.). Điều khoản này chỉ áp dụng cho những thành phố lần đầu tiên tham gia cuộc thi.

J. Các nhóm tham gia dự thi được khuyến khích cộng tác với các tác giả hoặc nhạc sĩ địa phương để viết kịch bản hoặc làm nhạc nền cho phim. Các nhóm được phép sử dụng các bản nhạc đã thu âm trước; tuy nhiên, bất cứ đoạn nhạc nào được sử dụng trong phim phải được cho phép và các nhóm sẽ phải đưa ra giấy tờ chứng thực được phép sử dụng những đoạn nhạc đó. Cũng như âm nhạc, các nhóm cũng được sử dụng những đoạn hiệu ứng âm thanh thu trước nhưng phải có giấy tờ cho phép sử dụng.

Chú ý: Các bài hát cải biên (ví dụ: sử dụng tác phẩm đã được biết đến từ trước kết hợp với ca từ hoặc âm nhạc đã sửa đổi lại) cũng sẽ không được sử dụng trong phim nếu đoàn làm phim không có giấy tờ chứng thực được quyền sử dụng bài hát gốc của người sở hữu bài hát đó. Điều khoản này áp dụng không ngoại lệ với tất cả các bài hát cải biên cho dù bài hát đó được phép sử dụng tự do như trong luật bản quyền của Mỹ cũng như quốc tế.

K. Các bộ phim đã hoàn thành bắt buộc phải có độ dài tối thiểu là 4 phút đến tối đa là 7 phút – không bao gồm phần giới thiệu danh sách đoàn làm phim. Xem Quy định L.

Độ dài của phim ngắn nhất là 4 phút và dài nhất là 7 phút - không bao gồm đoạn giới thiệu cuối phim. Cách nói khác, thời gian của bộ phim chính thức bắt đầu sau khi bắt đầu bảng tính giờ quay phim chạy và trước đoạn giới thiệu cuối phim. Thời gian bấm máy bắt buộc và đoạn giới thiệu cuối phim không được tính trong thời gian 4 phút. Bộ phim không kéo dài quá 7 phút. Xem Quy định L

L. Danh sách đoàn làm phim

 1. Để cho bộ phim hoàn chỉnh, băng ghi hình nên có:

  • 5 giây màn hình đen
  • 1 tiêu đề nội dung gồm: Tên đội, tên phim, thể loại, thành phố, và ngày tháng
  • Đoạn hiệu ứng (đề xuất)
       - HOặC -
   Tiêu đề: “Bộ phim này được làm cho Dự án Làm phim 48 Giờ năm 2012. www.48hourfilm.com”
  • 2 giây màn hình đen

  Phim của bạn sẽ theo những quy định sau

 2. OPENING CREDITS: After the 2 seconds of black, some films start with opening credits. These are not encouraged, but if you use them, opening credits are considered to be part of the film, and therefore count against the seven minute maximum. Additionally, if your film has opening credits other than simply the film's title (for example, the names of directors, actors, etc.), you must include one of the following:

  • the text "[your team name] presents" immediately followed by "a 48 Hour Film Project" or

  • the text “a 48 Hour Film Project” immediately following the title of your film

   Note: "a 48 Hour Film Project" should not be in quotes and may be entirely lowercase (i.e., "a 48 hour film project").

 3. Phần giới thiệu đoàn làm phim ở phần cuối phim chỉ được hạn chế trong vòng 60 giây. 60 giây này đã được xem xét thêm vào độ dài của bộ phim, như phần đầu của Quy định K. (Điều này có nghĩa là một đoạn phim dài 7 phút, thêm vào phần giới thiệu đoàn 60 giây, vậy tổng thời gian chiếu phim tối đa là 8 phút.)

  The end credits must include the words: "This film was made for the 48 Hour Film Project. www.48hourfilm.com"

 4. SLATES AND CREDITS AFTER 48HFP: After the competition, films screening online should retain the pre-film title card that says: "This film was made for the 48 Hour Film Project 2012. www.48hourfilm.com”. Information on where you can post and screen your film after the official screenings can be found here: Tôi nên làm gì với bộ phim của mình?

M. Đối với những đoàn làm phim từ các quốc gia như Mỹ, Canada, Peru, và Hàn Quốc, các phim được làm phải ở dạng NTSC. Với các đoàn từ các quốc gia khác, phim phải ở dạng PAL.

Trừ khi có cách khác được hướng dẫn trên trang Thành phố của website Dự án làm phim 48 tiếng, phim của các đội phải trình bày trên một trong các chương trình định dạng sau:

 • (Được ưu tiên) Một file độc lập, SD Quicktime/MP4 mà không sử dụng mã quyền nào như:
  - Một dữ liệu DVD hoặc
  - Một bộ nhớ USB
 • DVD
Hãy xem điều kiện nộp phim tại trang của thành phố bạn. Nếu bộ phim của bạn không theo quy định nộp phim này, phim có thể bị loại. Bên cạnh đó, nếu phim của bạn không thể xem trên trang 48HFP, phim cũng sẽ bị loại

N. Notes on submissions:

 • We recommend that each team submit two copies of the final film.
 • We recommend that you make sound levels relatively even throughout your film. (If your film has uneven sound or sound that peaks, it may be modified to protect the playback equipment.)
 • Projection specs vary from theater to theater and are beyond the control of the 48HFP. If your film is very dark, it may be difficult to see in your theater.
 • All films received on the evening of the deadline (on-time and late) will be screened, presuming they are eligible according to Quy định Q.

O. Mỗi đội làm phim phải đảm bảo các giấy tờ đầy đủ về diễn viên, đoàn làm phim, âm nhạc trong phim và địa điểm quay (và tất cả các giấy tờ khác nếu cần thiết), những giấy tờ này sẽ phải nộp đến ban tổ chức cùng với phim/video đã hoàn thành.. Bộ phim/video sẽ không được trình chiếu cho đến khi ban tổ chức nhận được các giấy tờ đã được ký đầy đủ.

P. Người đứng ra đăng ký phải đưa Giấy cam kết cùng với bản đăng ký đã được điền đầy đủ, chứng nhận sẽ tuân thủ tất cả các quy định đã đề ra.

Q. Để có đủ tư cách tham gia Dự án, bản đăng ký phải là bản gốc do chính người đăng ký viết chứ không phải ủy quyền cho một bên thứ ba; nội dung phải phù hợp với công chúng (Ví dụ: không được có các chi tiết mang tính khiêu dâm hoặc khiếm nhã, bài xích); không được sử dụng các tài liệu từ các nguồn thông tin khiêu dâm; không sử dụng những phát biểu mang tính bôi nhọ bất cứ cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức pháp nhân nào; không được xâm phạm quyền riêng tư của bất cứ cá nhân nào cũng như quyền bảo mật thông tin và các quyền khác của các doanh nghiệp, tổ chức pháp nhân; không được vi phạm luật pháp và các quy định của chính phủ dưới mọi hình thức; không được xâm phạm các yếu tố về bản quyền (mà không thuộc quyền sở hữu của người đăng ký thi cũng như của dự án 48HFP).

Bản đăng ký cũng bao gồm các điều khoản bị cấm hoặc không phù hợp, những bộ phim được cá nhân ban tổ chức 48HFP quyết định là không phù hợp sẽ bị loại. Dự án 48 HFP vẫn duy trình quyền đưa ra quyết định cuối cùng với những bản đăng ký đã hợp lệ.

R. Người tham gia không được phép trình chiếu phim của mình dưới bất kì hình thức nào trước buổi công chiếu phim chính thức. Điều này bao gồm việc đăng tải phim lên bất kì website nào. Thay vào đó, người tham gia nên làm trailer cho phim của mình và trình chiếu nó để quảng bá phim. Trailer này không được dài quá 48 giây

S. Để được chính thức là một “ Phim của dự án làm phim 48 tiếng”, phim /video của mỗi nhóm/ đội phải tuân theo mọi quy định trong tài liệu này. Ban tổ chức Dự án làm phim 48 tiếng sẽ đàm bảo quyền lợi của bộ phim đó được trình chiếu như một “Phim chính thức của 48 HFP.”

T. Hồ sơ đăng ký (bao gồm phim và tài liệu) sẽ không được trả lại.

U. Theo quyết định của Dự án 48HFP và các bên đối tác, các bộ phim không đạt yêu cầu sẽ được xem là không phù hợp hoặc được làm không đúng theo quy định.

V. Tất cả các phim chính thức của Dự án 48 HFP đều có đủ tư cách dự thi dành danh hiệu phim 48 tiếng xuất sắc nhất của thành phố đó.

W. Tất cả các phim đạt giải “Phim xuất sắc nhất thành phố” sẽ chính thức được gửi đi dự thi Giải phim 48 tiếng xuất sắc nhất năm 2012. Ban giám khảo bao gồm những giám khảo độc lập, công tâm sẽ lựa chọn ra bộ phim xuất sắc nhất nhất.

X. Ban tổ chức Dự án làm phim 48 tiếng có thể thêm vào hoặc sửa đổi các điều luật vào bất cứ thời điểm nào cho đến khi bắt đầu Dự án làm phim 48 tiếng.

Trong 48 giờ làm phim, thời gian của bạn sẽ được tính đến từng giây!