The 48 Hour Film Project

Đánh giá

Phim xuất sắc nhất thành phố

Tại mỗi thành phố, hội đồng giám khảo sẽ lựa chọn ra “ Phim xuất sắc nhất thành phố”. Trong quá khứ, hành viên của hội đồng giám khảo đều là các nhà phê bình điện ảnh, nhà sản xuất, diễn viên và đạo diễn.

Tiêu chuẩn đánh giá:

  • Nghệ thuật (Bao gồm: Cốt truyện, Sáng tạo, Giá trị Giải trí) (45%)
  • Kĩ thuật (30%)
  • Tuân thủ các yêu cầu (25%)

Các giải thưởng khác được trao ở cấp thành phố bao gồm:Đạo diễn Xuất sắc Nhất, Biên Kịch Xuất sắc Nhất, Quay Phim Xuất sắc Nhất, Dựng Phim Xuất sắc Nhất, Diễn xuất Xuất sắc Nhất, Sử dụng Nhân Vật Xuất sắc Nhất,Sử dụng Đạo cụ Xuất sắc Nhất, Sử dụng Lời Thoại Xuất sắc Nhất, Nhạc Phim Xuất sắc Nhất, Thiết kế âm thanh Xuất sắc Nhất, Hiệu Ứng Xuất sắc Nhất

Giải khán giả bình chọn

Tất cả các phim, kể cả nộp đúng giờ và muộn giờ, đều có đủ điều kiện để tham gia Giải khán giả bình chọn, được thực hiện bằng việc bỏ phiếu của khán giả tại buổi trình chiếu phim tại mỗi thành phố.