Thể loại và Yếu tố phim

Tình cảm? Colander? Và nông dân W.Fritz Bean? THẬT KHÓ!!!

Đừng hoảng loạn. Đây chỉ là một số ví dụ về thể loại phim, dụng cụ và nhân vật mà bạn sẽ dùng cho phim của mình. Và đừng quên câu thoại bắt buộc nhé. Trong dự án đầu tiên, câu thoại là "Tôi tạo nên bạn và tôi có thế dễ dàng làm bạn gục ngã"

Click vào link dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết về Thể loại phim và Yếu tố bắt buộc. Và bạn đừng quên gợi ý các yếu tố bắt buộc cho những cuộc thi sắp tới nhé.Important Message: Copycat Disclaimer

Copyright © 2001-2015 48 Hour Film Project, Inc. All Rights Reserved