Сүүлийн үеийн мэдээ Бидний тухай

Болох үйл ажиллагаанууд

Tuesday, 17н July 2018
Уулзалт
Shanghai, CN 48HFP
Танилцах
Columbus, OH 48HFP
Wednesday, 18н July 2018
Уулзалт
New Haven, CT 48HFP
Thursday, 19н July 2018
Киноны нээлт
Little Rock, AR 48HFP
Madison, WI 48HFP
Friday, 20н July 2018
Сугалаа татах
Des Moines, IA 48HFP
Louisville, KY 48HFP
New Orleans, LA 48HFP
Oklahoma City, OK 48HFP
Providence, RI 48HFP
Richmond, VA 48HFP
Киноны нээлт
Pittsburgh, PA 48HFP
Шилдэг киноны цуглуулга
Milwaukee, WI 48HFP
Saturday, 21н July 2018
Киноны нээлт
Salt Lake City, UT OUT
Шилдэг киноны цуглуулга
San Jose, CA 48HFP
Уулзалт
San Francisco, CA 48HFP
Workshop
Charlotte, NC 48HFP
Sunday, 22н July 2018
Бүтээл хүлээлгэж ѳгѳх
Des Moines, IA 48HFP
Louisville, KY 48HFP
New Orleans, LA 48HFP
Oklahoma City, OK 48HFP
Providence, RI 48HFP
Richmond, VA 48HFP
Хаалтын ажиллагаа
Tokyo, JP 48HFP
Monday, 23н July 2018
Киноны нээлт
Ho Chi Minh City, VN 48HFP
Seattle, WA 48HFP
Уулзалт
Charlotte, NC 48HFP
Denver, CO 48HFP
Кино үзлэг
Ho Chi Minh City, VN 48HFP
Workshop
Los Angeles, CA 48HFP
Tuesday, 24н July 2018
Киноны нээлт
Cleveland, OH 48HFP
Tampa, FL 48HFP
Шилдэг киноны цуглуулга
Jacksonville, FL 48HFP

Чухал мэдээлэл: Дуураймал наадмыг няцаахPrivacy Policy

Зохиогчийн эрх © 2001-2018 48 Hour Film Project, Inc. Зохиогчийн бүрэн эрхтэй