Сүүлийн үеийн мэдээ Бидний тухай

Болох үйл ажиллагаанууд

Wednesday, 19н September 2018
Уулзалт
Paris, FR 48HFP
Танилцах
Osaka, JP 48HFP
Other Event
Buenos Aires, AR 48HFP
Workshop
Cochabamba, BO 48HFP
Thursday, 20н September 2018
Уулзалт
Adelaide, AU 48HFP
Кино үзлэг
Cochabamba, BO 48HFP
Friday, 21н September 2018
Сугалаа татах
Johannesburg, ZA 48HFP
Шалгаруулалт
Cochabamba, BO 48HFP
Sunday, 23н September 2018
Бүтээл хүлээлгэж ѳгѳх
Johannesburg, ZA 48HFP
Кино үзлэг
Washington, DC SCIFI_HORROR
Tuesday, 25н September 2018
Уулзалт
London, GB 48HFP

Чухал мэдээлэл: Дуураймал наадмыг няцаахPrivacy Policy

Зохиогчийн эрх © 2001-2018 48 Hour Film Project, Inc. Зохиогчийн бүрэн эрхтэй