Сүүлийн үеийн мэдээ Бидний тухай

Болох үйл ажиллагаанууд

Saturday, 21н October 2017
Киноны нээлт
Cairo, EG 48HFP
London, GB 48HFP
Sfax, TN 48HFP
Toronto, CA 48HFP
Шагнал гардуулах ёслол
Glasgow 48HFP
Other Event
Mexico City, MX 48HFP
Tuesday, 24н October 2017
Уулзалт
Shanghai, CN 48HFP
Шагнал гардуулах ёслол
Greensboro, NC HORROR
Wednesday, 25н October 2017
Киноны нээлт
Cleveland, OH HORROR
Thursday, 26н October 2017
Киноны нээлт
Houston, TX HORROR
Уулзалт
Santiago, CL 48HFP
Кино үзлэг
Mexico City, MX 48HFP
Шагнал гардуулах ёслол
Brisbane, AU 48HFP
Other Event
Leeuwarden, NL 48HFP
Friday, 27н October 2017
Сугалаа татах
Los Angeles, CA HOLIDAY
New Delhi, IN 48HFP
Punta del Este, UY 48HFP
Шагнал гардуулах ёслол
London, GB 48HFP
Saturday, 28н October 2017
Киноны нээлт
Pittsburgh, PA HORROR
Prague, CZ 48HFP

Чухал мэдээлэл: Дуураймал наадмыг няцаахPrivacy Policy

Зохиогчийн эрх © 2001-2017 48 Hour Film Project, Inc. Зохиогчийн бүрэн эрхтэй