Тѳрѳл, жанр сугалах Хэрхэн явагддаг

Тѳрѳл, жанрын шаардагдах зүйлс 48 Hour Film Project

Сугалаа татах ажиллагаа дээр баг тус бүр ХОЁР тѳрѳл, жанр сугална

Шинээр 2016 онд: Дор заасан Грүп #1-ээс нэг, Грүп #2-оос нэг тѳрѳл, жанрийг баг тус бүр Сугалаа татах ажиллагаа дээр авна. Танай баг ямар тѳрѳл, жанраар киногоо хийхээ хэлэлцэж болно. Жил бүр бид олны дуртай тѳрѳл болох Мюсикл, Вестерн хоёрыг хослуулж хэрэглэдэг байсан бол, энэ удаа бүх тѳрѳл, жанрууд хоорондо хослох боломжтой боллоо.

Дахин оноолтын тѳрѳл, жанр үүгээр байхгүй боллоо. Та киногоо сугалсан тѳрѳл, жанрынхаа дагуу, ѳѳр багтай солилихгүйгээр хийх ёстой.

Ойлгомжтой байна уу? Бид жил бүр тѳрѳл, жанруудыг солидог тул та тухайн жилд ямар тѳрѳл ирсэнийг анхааралтай хараарай!

48-д шинээр орж байгаа юу?


Тѳрѳл/жанр хараахан тавигдаагүй байна

48 Hour Film Project 2018 оны албан ёсны тѳрѳл, жанр хараахан тавигдаагүй байна


Зайлшгүй хэрэглэх зүйлс

Баг тус бүр сугалаагаар тѳрѳл, жанраа авахаас гадна, сугалаа татах үйл ажиллагаан дээр бид багуудад зайлшгүй хэрэглэх ѳгѳгдѳлүүд болох, дүр, хэрэглэх зүйл, хэлэгдэх ѳлүүлбэрийг ѳгдѳг.

Нэмэлт мэдээлэл

Тѳрѳл, жанрыг холих

Харин олон төрөл зүйлийг хольж хийж болно. Жишээлбэл: Инээдмийн, дуугүй, нөхөрлөлийн тухай кино (silent comedic buddy film). Гэхдээ танай киноны анх сугалсан тѳрѳл жанар нь тодорхой харагдаж байх шаардлагатай .

Даалгавараа хэр мѳрдѳж байна

Та бүхэн шүүгчид дүнгээ гаргахдаа танай кино авсан даалгавараа хэр мѳрдѳж байгаа дээр тулгуурлан оноо ѳгдѳг гэдгийг мэдэх үү? Үүнд сугалсан тѳрѳл, жанра мѳн зайлшгүй хэрэглэх ѳгѳгдѳлүүд багтана.

Чухал мэдээлэл: Дуураймал наадмыг няцаахPrivacy Policy

Зохиогчийн эрх © 2001-2018 48 Hour Film Project, Inc. Зохиогчийн бүрэн эрхтэй