The 48 Hour Film Project

ЯЛАГЧИЙГ ТОДРУУЛАX НЬ

Шилдэг бүтээл

Шүүгчдийн баг тухайн хотын "48 цагийн шилдэг кино"-г шалгаруулна. Шүүгчдийн баг нь тухайн улс хотын киноны болон урлагийн хүмүүсээс бүрдсэн байдаг.

Шүүгчдийн баг тухайн хотын "48 цагийн шилдэг кино"-г шалгаруулна. Шүүгчдийн баг нь тухайн улс хотын киноны болон урлагийн хүмүүсээс бүрдсэн байдаг.

  • Уран сайxны түвшин: (өгүүлэмж, бүтээлч байдал, үзэгчдийг зугаацуулсан байдал гэх мэт) (45%)
  • Теxникийн түвшин (30%)
  • Өгөгдлийг xэрхэн баримталсан (25%)

Тухайн наадам уралдаан болж буй хотуудад зарим нэгэн нэмэлт шагналууд байж болно. Үүнд; Үзэгчдийн шагнал, өгөгдлүүдийг хамгийн сайн ашигласан мөн шилдэг зураглалтай гэх мэт шалгаруулалтууд орно.

Үзэгчидийн шагнал

Цагтаа ирсэн болон хоцорсон бүх бүтээлүүд нь кино театрт гаран үзэгчидийн тусгай шагналд өрсөлдөх боломжтэй. Үзэгчид нь өөрсдөд нь таалагдсан киногоондоо саналаа өгч тухайн киног хамгийн их санал авсанаар нь дүгнэн үзэгчидийн шилдэг бүтээлээр шалгаруулна.